TrivselOP

TrivselOP processen er nu godt i gang i alle klinikker.

​​​

I Onkologisk klinik oplever vi et stort engagement – og som jeg ser det – nok lidt mere end vi oplevede ved den første TrivselOP undersøgelse. Det kan der være mange årsager til. For eks. har mange nu erfaring fra sidste undersøgelse og opfølgningsproces, som der kan drages nytte af, og forberedelsesprocessen har været grebet anderledes an. Sidstnævnte oplever jeg selv var en fin styrkelse af processen.

Efter forberedelsesdagen med Arbejdsmiljøenheden d. 13. maj for centrets arbejdsmiljøgrupper og TR´er, gik vi hjem med en god tidsplan for det videre arbejde – en plan, der var lige til at implementere.

Ved TrivselOP dialogmøderne har jeg oplevet, at processen tages meget seriøst, og at der fremkommer mange nye, kreative ideer og løsningsforslag. Såvel lokale ledere som medarbejdere lægger stor energi i TrivselOP arbejdet - alle er indstillet på, at der skal arbejdes i dybden med de fremkomne emner og problematikker. Det må hellere tage lidt længere tid at finde løsninger – til gengæld skal disse så virkelig skal være ”gangbare” og ”implementerbare”.

Finsencentret´s MED udvalg har drøftet hvilke punkter, der overordnet anbefales til VMU at arbejde videre med i forlængelse af Trivsel-OP 2014 på tværs af Rigshospitalet. Dette har resulteret i 2 hovedområder:

 • ​​Forstyrrelser/afbrydelser i det daglige arbejde:
  • Forsinkelser i det tværfaglige samarbejde, internt som eksternt, eks. apotek/kemobehandlinger 
  • Telefoner, kolleger, tværfaglige samarbejdspartnere, afbrydelser i alt almindelighed 
  • Støj 

 • ​Trivsel/psykisk arbejdsmiljø:
  • Jobusikkerhed 
  • Forudsigelighed – gennemskuelighed i forhold til tingene ændre sig hele tiden 
  • Information/kommunikation 
  • Tidspres 
  • Forventningsafstemning 
  • Forenkling 

Redaktør