Succes med kræftpakke

Kortere henvisnings- og udredningstid betyder, at Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik har opnået flotte tal for kræftpakkeforløb.​
Takket være en stor indsats fra hele klinikkens medarbejdere er der opnået meget fine tal for klinikkens pakkeforløb. 

Siden vi 1. november 2013 optimerede pakkeforløbene i samarbejde med OP/AN, Billeddiagnostisk klinik og Patologiafdelingen, har vi nu kunnet overholde kongeindikatoren i 2014 for 76 % af alle hovedhalscancerpatienter, der går igennem klinikken. Det tilsvarende tal var 33 % i de første 3 kvartaler for 2013.

For den kirurgiske behandling alene er klinikken oppe på 85%. Ændringen skyldes både kortere henvisningstid og meget kortere udredningstid, men ventetiden er også nedbragt fra behandlingsbeslutning til operation. I gennemsnitligt er hele perioden forkortet med 3 uger. 
Redaktør