Styrketræning kan gøre ældre patienter hurtigere selvhjulpne

Sigrid Tibæk er forskningsfysioterapeut på Fysio- og ergoterapiafdelingen på Glostrup Hospital. I Månedens artikel fortæller hun om, hvordan styrketræning hos ældre patienter kan være afgørende for, hvor hurtigt de bliver selvhjulpne.

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i træningsmetoder til genoptræning af muskelstyrke hos patienter med forskellige sygdomme og i forskellige aldre.

Muskelstyrken aftager med 12-15 % pr/10 år efter det fyldte 50 år. Hvis du ud over høj alder også har været fysisk inaktiv pga. sygdom, kan det være vanskeligt at klare daglige fysiske funktioner så som at rejse sig fra en stol, gå sikkert eller klare trapper. Disse funktioner kræver især god muskelstyrke i benene. 

Et eksempel kan være en ældre patient, som har været indlagt med lungebetændelse og derfor har været sengeliggende i en længere periode. Her kan muskelstyrken forsvinde rigtig hurtigt, og her kan træning være afgørende for, hvor hurtigt patienten kan genvinde styrken.

Hvilke resultater viser du i artiklen?

Vores resultater viste, at moderat hård styrketræning (træning med elastikker, vægte og trappemaskine), som supplement til vanlig genoptræning, tilsyneladende medførte positiv effekt målt på ganghastighed, trappegang og evnen til at rejse sig fra en stol.

Hvilken betydning har resultaterne for hvilke patienter?

Resultaterne betyder, at en gruppe af ældre indlagte patienter ud over vanlig genoptræning også kan trænes med moderat hård styrketræning. Styrketræning medfører tilsyneladende bedre fysisk funktion, især gangfunktion.

Når patienter hurtigere kan genvinde muskelstyrken i især benene, så betyder det også, at de hurtigere får basale funktioner tilbage, som at kunne rejse sig fra en stol, gå på toilettet osv. Det er afgørende for, om de kan komme hjem til sig selv, eller om de skal et sted hen, hvor de kan få daglig hjælp.

Vi vil fremover, så vidt det er muligt, begynde lige så stille at tilbyde styrketræning i genoptræningen hos de grupper, som kan klare det. Det er vigtigt i den forbindelse, at det ikke er for hård træning, for så kan mange miste motivationen. Vi håber også, at man i kommunerne vil overveje at tilbyde de grupper, der kan klare det, denne mulighed.

Hvilken forskergruppe og evt. afdeling er du en del af?

Jeg er forskningsfysioterapeut på Fysio- og Ergoterapiafdelingen. I afdelingen er jeg leder af en forskningsgruppe, der forsker i genoptræning af patienter med neurologiske sygdomme.

 

Redaktør