Store ændringer af trafik og parkering på og omkring Rigshospitalet

​Byggeaktivitet betyder, at der sker store trafikale omlægninger på og omkring Rigshospitalets område.

​Særlige adgangsforhold for opgang 39, Stråleterapien 

Fra januar 2015 vil adgangen til opgang 39, Stråleterapien, være yderst begrænset. Der vil alene være en gangsti til opgang 39 fra indkørslen, der fører til Rigshospitalets hovedindgang. 

  • Ambulante patienter, der er i stand til at gå ad gangstien, skal, hvis de ankommer med bil, sættes af ved første del af ”Kiss & Ride” til højre ved indkørslen. 
  • Patienter, der ankommer med sygetransport til behandling i opgang 39, skal køres til opgang 5 og følges gennem kælder til opgang 39.

Vær opmærksom på, at tidligere udsendte oversigtskort kan give forældede oplysninger.

Rigshospitalet beklager de gener, som afspærringen af opgang 39 for biltrafik medfører. 

Trafik og parkering 

Der bliver i det nye år væsentligt færre parkeringspladser på Rigshospitalets område. Parkering vil i dagtimerne være forbeholdt primært patienter. 

Parkeringsmulighederne vil være stærkt begrænsede, og derfor opfordrer Rigshospitalet alle patienter eller pårørende til at benytte offentlig transport, taxa eller have en ledsager til at parkere bilen, da afstanden fra parkeringsmulighed til hospital kan være stor. 

Vær opmærksom på, at tidligere udsendte oversigtskort kan give forældede oplysninger. 

Trafikale omlægninger 

  • Frederik V’s Vej er ved Blegdamsvej ensrettet for biltrafik med indkørsel fra Blegdamsvej mod nord til Edel Sauntes Allé, dog således at lastbiler i perioder kan blokere gennemkørslen 
  • På Rigshospitalets område spærres der for gennemkørsel fra hovedindkørslen på Blegdamsvej til højre mod nord og Henrik Harpestrengsvej 
  • På Henrik Harpestrengs Vej vil gravearbejde begrænse færdslen 
  • Fra Nørre Allé ind på Edel Sauntes Allé vil der være indkørsel og opmarch af tunge køretøjer, der skal koordineres med ambulancefærdsel.

Omlægningerne skyldes byggeriet af en ny behandlingsbygning ”Nordfløjen” og vil vare det meste af 2015. 

Rigshospitalet beklager de gener, som ændringerne af trafik- og parkeringsforholdene medfører. 


Redaktør