Stor deltagelse ved årets Øjen-dag

Omkring 500 borgere deltog i åbent-hus arrangement omøjensygdomme. Her blev der bl.a. sat fokus på gode behandlingsresultater foraldersforandringer på nethinden

Det myldrede med mennesker på Glostrup Hospital om aftenen torsdag 24. april, hvor Øjenafdelingen og patientforeningen Værn om Synet holdt den årlige øjendag.

Øjenafdelingen er hele regionens øjenafdeling, den er samtidig den største og mest specialiserede øjenafdeling i landet. Afdelingen har bl.a. haft særligt fokus på at indføre ny behandling for aldersforandringer på nethinden i løbet af de seneste år. Det fortalte regionsrådsmedlem Leila Lindén om i sin velkomsttale:

- Det er på seks år lykkedes at hjælpe mere end 4000 borgere i Region Hovedstaden med at bevare synet eller bremse udviklingen af sygdommen. Der er gennemført mere end 45.000 konsultationer og afsat mere end 400 millioner kr. til behandling og kontrol. Antallet af blinde er blevet mere end halveret i denne periode.Det er da fantastisk imponerende resultater.

Samtidig er ventetiden på gråstær nedbragt fra to år til to måneder. Det er meget, meget flot og en kæmpe landvinding for de mennesker, der lider af aldersforandringer på nethinden.

Efter velkomsten holdt en række speciallæger foredrag for de mange borgere, inden arrangementet sluttede med en spørgetime.

Redaktør