Støtte til forældre med tidligt fødte børn- samtaleark gør en forskel

Et ph.d.-projekt på Rigshospitalet har testet og evalueret metoden Guidet Familie-Centreret Omsorg som redskab til at støtte og forberede forældre, der er indlagt med et tidligt født barn på Neonatalklinikken.

​​

 Guidet Familie-Centreret Omsorg
Guidet Familie-Centreret Omsorg er en intervention, der bygger på jævnlige samtaler mellem forældre og sygeplejersker under barnets indlæggelse i neonatalafdelingen. Som et led i metoden forbereder forældrene sig til nogle af samtalerne ved at udfylde semi-strukturerede refleksionsark.

Forældrenes udbytte af metoden

Forskningssygeplejerske Janne Weis har i ph.d.en ”Guided Family-Centred Care – Effect and experiences of structured communication in NICU” undersøgt forældrenes udbytte af metoden. Undersøgelsen tyder på, at forældrene oplever, at metoden og samtalearkene hjælper til, at de får tænkt situationen godt igennem. Forældrene oplever, at ved at de ved grundig forberedelse via bl.a. samtalearkene får talt med sygeplejersken om det, der aktuelt er vigtigt for dem. Fokus blev på ”tanker var tænkt på forhånd, i stedet for blot at diskutere det, der dukkede op ved samtalen”, fortæller en af forældre i evalueringen.

Samtaleark styrer samtalen ind på det vigtigste for forældrene.

Når samtalerne tager udgangspunkt i de ark, forældrene har udfyldt, får sygeplejersken mulighed for at tage udgangspunkt i det, forældrene er særligt optagede af. Derved kan informationer og aftaler tilpasses til den enkelte familie. Forældre håndterer situationen meget forskelligt. Udover at interventionen hjælper sygeplejersken til at få indblik i, hvordan forældrene håndterer situationen, oplever forældrene det også som værdifuldt, at de får indblik i, hvordan deres partner håndterer situationen, så de bedre kan støtte hinanden i forløbet. ”Vi var helt uforberedte på nogle af de forskelle, der var imellem vores måde at klare forløbet på”, fortæller en af deltagerne i projektet.

Ph.d.-forsvar 27. juni kl. 13.

Resultaterne af studiet er netop publiceret i ph.d.-afhandlingen ”Guided Family-Centred Care – Effect and experiences of structured communication in NICU”. Afhandlingen forsvares på Rigshospitalet d. 27. juni 2014 kl. 13. Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger eller interview, kontakt

Forskningssygeplejerske Janne Weis
Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Janne.weis@regionh.dk


Redaktør