Sekretærer på trivselskursus

Hvordan får man sagt svære ting til en kollega på en pæn og anerkendende måde?

​​

Efter en temadag hvor sekretærgruppen i Hæmatologisk Klinik havde spillet kommunikationsspillet ”Rundt om Stress”, stod ledende lægesekretær Mie Dieringer  med 2 indsatsområder på to-do-listen: 'Hvordan man får sagt svære ting til en kollega på en pæn og anerkendende måde' og 'Snak i krogene'.

For at arbejde videre med trivslen i sit team planlagde Mie Dieringer to halve temadage med firmaet Mindtools.

Trivselskonsulent og ejer af Mindtools Betina Inauen fortæller: ”Mindtools er en virksomhed funderet i troen på det hele menneske. Troen på, at vi alle er udstyret med de ressourcer, vi har brug for til at nå vores mål, og at der bag enhver adfærd er en positiv hensigt. Derfor er alt hvad vi gør - såvel internt som eksternt i organisationen - præget af tankerne fra den positive psykologi, og vores tilgang er altid anerkendende”.
 
Betina planlagde forløbet for sekretærgruppen ud fra de indsatsområder gruppen ønskede at arbejde med, og havde indlagt både teoretiske og praktiske øvelser - lige fra konflikthåndtering til assertiv kommunikation og NLP-teorier.
 
" Jeg synes forløbet har været spændende og meget motiverende, vekselvirkning mellem teori og øvelser gjorde det dynamisk. Det gav os  muligheden for at bringe vores personlige refleksioner i spil i forhold til arbejdsrelaterede situationer og vores kollegaer - og også i forhold til private relationer og fx familie og venner" fortæller Mie Dieringer.

Anerkendende tilgang

 Trods nogle lange temaeftermiddage og aftener er kurset blevet rigtig godt modtaget af lægesekretærerne i Hæmatologisk Klinik:

"Temadagene har været gode og givende, og de har mig givet et stort indblik i, hvordan man med positiv tankegang opnår en helt anden tilgang til sine opgaver. De har givet bevidsthed om, hvordan ens måde at være på bliver modtaget, og hvordan man kan bruge det arbejdsmæssigt - både i forhold til patienterne og kolleger. Det er to dage, som jeg gerne gentager - for personlig udvikling smitter positivt af på omverdenen" fortæller Lisa Nielsen, lægesekretær i Hæmatologisk Klinik.
 
Lisas kollega Pauline fortæller, at hun er blevet bevidst om aktivt at bruge tankegangen ”bag enhver adfærd ligger en positiv hensigt” og mener, at netop dette kan hjælpe i de svære situationer. Hun supplerer ”Jeg kan også bruge andre elementer fra temadagene – især det med at man ikke er sin historie, og hvis noget i ens adfærd ikke virker, så skal man forsøge at ændre på det”. 

Iikke kun medarbejdere har fået en god portion ny energi med fra trivselskurset, det har også givet nogle gode værktøjer at arbejde videre med som leder, fortæller Mie Dieringer: "det har været meget interessant at følge mine medarbejderes refleksioner, det har givet mig en lidt dybere indsigt i den enkelte medarbejder. Og det er brugbart i forhold til, hvordan jeg bedst muligt anerkender og går i dialog med den enkelte" forklarer hun og fortsætter: 

" Det er interessant at tænke på, hvor gode resultater mennesker kan opnå i forhold til dialog, hvis vi har en anerkende tilgang til vores medmennesker, og aktivt tager et medansvar for at skabe en høj trivsel på arbejdspladsen. Det håber jeg, at sekretærgruppen på vores klinik bliver endnu bedre til i fremtiden, så alle kan møde hinanden med en åben tilgang – også i svære situationer - og at ”snak i krogene” lige så stille og roligt forsvinder helt ud af afdelingen".


Redaktør