Samme chance for transplantation med nyre fra levende donor – uanset, om man bor Øst eller Vest for Storebælt

Gratisavisen MX Metroxpress bringer d. 29. januar på forsiden historien: ”Din bopæl afgør om du dør af nyresvigt”. Historien indeholder en række faktuelt forkerte oplysninger: Det er faktuelt forkert, at ”22 danskere døde af nyresvigt sidste år. De 21 af dem stod på Rigshospitalets venteliste for nyretransplantationer”.

​​

To forhold er misvisende: Patienter der venter på at få tilbud om nyretransplantation, er i dialysebehandling for deres sygdom og dør ikke af mangel på transplantation. Nyretransplantation tilbydes for at øge patientens livskvalitet og for at undgå vedvarende og belastende dialysebehandling.

Blandt de 21 patienter, der døde i Rigshospitalets optageområde var kun 2 aktive på ventelisten. De øvrige var midlertidligt frameldt på grund af anden sygdom, der forhindrede mulighed for transplantation. To patienter – og ikke 21, som fremgår af metroxpress - er døde af anden, tilstødende sygdom, mens de ventede på en nyretransplantation på Rigshospitalet. De ventelistetal, som artiklen bygger på, er ikke Rigshospitalets, men stammer fra Scandiatransplant.org, og viser såvel aktive og inaktive ventende.​

Fakta:

  • Der er flere patienter i Østdanmark end i Vestdanmark, der venter på nyretransplantation.
  • Der doneres flere nyrer fra afdøde i Vestdanmark end i Østdanmark.
  • På landsplan blev der i 2013 transplanteret 108 nyrer fra afdøde. Fra levende donorer blev der transplanteret 107 nyrer.

Rigshospitalet finder, at det er et alvorligt problem, at antallet af organdonationer med nyrer fra afdøde er faldende, og i 2013 alene resulterede i 108 transplantationer på landsplan - og deler bekymringen om, at donationsraten er lavere i Østdanmark end i Vestdanmark. 

Redaktør