Rygkirurger fra Glostrup sikrer rygpatienter fra Gentofte Hospital hurtigere behandling

Forbedret samarbejde mellem Klinik for Gigt- og Rygsygdomme ved Gentofte Hospital og Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme ved Glostrup Hospital giver patienter med rygproblemer et hurtigere forløb. Siden samarbejdet blev igangsat i efteråret, er udredningstiden reduceret og ofte halveret, og færre patienter sendes forgæves til kirurg.

En gang om ugen samles lægerne ved Klinik for Gigt- og Rygsygdomme ved Gentofte Hospital foran computeren til en videokonference med en kirurg fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme ved Glostrup Hospital. Videokonferencen er en vigtig del af et forbedret samarbejde mellem regionens hospitaler, som blev igangsat i efteråret, og har allerede båret frugt.

Ifølge overlæge Martin Andersen fra Klinik for Gigt- og Rygsygdomme ved Gentofte Hospital har det forbedrede samarbejde betydet op mod en halvering af udredningstiden for patienter, der skal henvises til operation på Glostrup Hospital, nemlig fra fire til seks uger tidligere til to til tre uger i dag.

- Videokonferencen med kirurger fra Glostrup Hospital har effektiviseret vores arbejdsgange, både imellem os læger men også i vores dialog med patienter om det videre forløb. Videokonferencen giver en hurtigere afklaring for os og for patienten. Det betyder, at vi nu hurtigere kan komme i gang med at behandle de rygpatienter, der bliver hos os, ligesom vi hurtigere kan henvise de patienter, der skal opereres på Glostrup Hospital, siger overlæge Martin Andersen.

Færre patienter sendes forgæves til kirurg

Det er ikke bare udredningstiden, der oftest er halveret for patienten. Det er også kvaliteten af henvisninger, der er højnet. I de ugentlige videokonferencer gennemgår lægerne fra de to hospitaler patienter, hvor der er usikkerhed om effekten af en operation. Det betyder, at der i dag er væsentligt færre patienter, der henvises til kirurg på forkert eller mangelfuldt grundlag.

- Tidligere oplevede vi, at der blev henvist patienter til os, hvor en operation ikke var relevant. Det undgår vi i dag, da vi i videokonferencen i de fleste tilfælde kan vurdere, hvorvidt en operation er relevant for den pågældende patient. Dermed slipper patienten for unødige besøg hos os – og vi sikrer, at patienten får lavet de rigtige og eventuelt supplerende undersøgelser,” siger overlæge og kirurg Jon Ivar Tuxøe fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital.

Klinik for Gigt- og Rygsygdomme ved Gentofte Hospital blev etableret i foråret 2013 og er et af Region Hovedstadens fire rygcentre. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme ved Glostrup Hospital er samlingspunktet for alle rygspecialer i regionen og har ud over samarbejdet med Gentofte Hospital et lignende samarbejde med lægerne fra rygcentre ved Hillerød Hospital og Frederiksberg Hospital.

Fakta: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Glostrup Hospital

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme blev etableret på Glostrup Hospital i 2012 og er i dag Danmarks førende tværfaglige videncenter for rygbehandling. Her kan læger, fysioterapeuter og sygeplejersker varetage patienternes samlede behov fra forebyggelse til undersøgelse, behandling og genoptræning på et sted.
Redaktør