Robotkirurgi til børn - på internationalt niveau

Færre smerter og mindre ar. Kortere operationstid og færre genindlæggelser. Robotkirurgi til børn og unge, der skal gennemgå en stor operation for forsnævring ved overgangen fra nyrebækken til urinleder, giver store gevinster for både børn, forældre og hospitalet.

​​

 
​ Afdelingslæge Susanne Reinhardt fra Børnekirurgisk Klinik i Juliane Marie Centret er begejstret. Allerede dagen efter at hun har udført en stor operation på et barn eller en ung i alderen 3-16 år med forsnævring ved overgangen fra nyrebækken til urinleder (pyeloplastik), kan barnet udskrives. Succesen skyldes et nyt tilbud om robotkirurgi.

Kortere indlæggelse

Indlæggelsestiden er nu væsentligt kortere sammenlignet med den tidligere konventionelle kirurgi med laparoskopi, hvor patienterne i gennemsnit var indlagt 3½ dag, fordi de havde flere smerter. Det betød også flere genindlæggelser. Efter robotkirurgi kan patienterne udskrives allerede dagen efter operation, fordi de ikke har smerter. Det fortæller afdelingslæge Susanne Reinhardt, der tillige er uddannet og certificeret som konsolkirurg i robotkirurgi til pyeloplastik.

Gevinst for patienterne

- Når jeg ser patienterne dagen efter operation, sidder de i sengen og smiler, fordi der ikke er smerter, og vi kan da også se, at forbruget af smertestillende medicin er faldet drastisk. Samtidig giver robotkirurgi kun bittesmå ar i modsætning til åben kirurgi, der medfører større ar, der vokser med barnet.

Den første patient blev opereret med robotkirurgi d. 15. maj i år. Siden har Susanne Reinhardt og robotteamet udført en ugentlig operation frem til sommerferien. Alle 6 operationer er forløbet tilfredsstillende, og alle patienter er udskrevet dagen efter operation. Susanne Reinhardt har lært teknikken forbundet med robotkirurgien til pyeloplastik i Lund i Sverige og i Leeds i England, og hun er certificeret som konsolkirurg i Gent i Schweiz hos fabrikanten.

Gevinster for kirurgen

Skal konsolkirurgen kort forklare forskellen på en konventionel laparoskopi og robotkirurgi, så lyder det: Med robotkirurgi er kirurgen næsten i stand til at rotere arme og hænder 360 grader. Dette i modsætning til laparoskopi, hvor arme og hænder føles stive og næsten fastlåste, hvilket gør det svært at sy så meget, som man skal sy ved denne type operation. Og så er der 3D-billeder ved robotkirurgi - i modsætning til 2D-billeder ved laparoskopi.

- Vi er fortsat i en indkøringsfase, og patienterne skal følges i et år, før vi kan fremlægge endelige resultater. Med de foreløbige resultater er vi allerede på højde med kollegerne i Lund. Faktisk er vi hurtigere på alle måleparametre, og vi ved, at vi gør mindre skade på vævet end før, og at vi næsten ikke rører nyren. Robotkirurgien er i alle sammenhænge både hurtigere og langt mere skånsom.

Ambitiøst robotteam

Men indførelse af robotkirurgi kræver mere end en konsolkirurg. Det kræver et større team, der både arbejder målrettet og ambitiøst.

- Mens jeg blev oplært som konsolkirurg, var der kolleger på Riget, der forberedte sig igen og igen på, hvordan robotten skulle afdækkes samt sørgede for, at instrumenterne blev gjort klar.
 
- Vi er et team med en konsolkirurg, to assistenter, tre operationssygeplejesker og to anæstesilæger og -sygeplejesker, der har knoklet for at komme til, hvor vi er nu, og vi er vedvarende ambitiøse. Vi evaluerer i teamet efter hver operation og drøfter, hvad vi kan forbedre og optimere. Efter sommerferien holdt vi et stort evaluerings- og opstartsmøde, så vi er i topform til efterårets operationer. Vi vil gerne udvide vores repertoire med 2-3 nye robotindgreb, så vi kan tilbyde børn og unge sikker og skånsom kirurgi samt mindske skader og gener i væv og genindlæggelser på grund af smerter.
Redaktør