Rigshospitalet undersøger mulige brud på tavshedspligten

Der er i går og i dag i pressen rejst beskyldninger om, at der i to-tre konkrete tilfælde er lækket oplysninger om kendtes aftaler om behandling på Rigshospitalet. Tidsmæssigt drejer det sig om perioden frem til 2007 - 2011

​​​

-Rigshospitalets patienter har ubetinget krav på fortrolighed. Det gælder for alle patienter – kendte eller ej. Og det er afgørende, at alle ansatte på Rigshospitalet overholder tavshedspligten, siger lægelig direktør på Rigshospitalet Jannik Hilsted.

- Det positive udgangspunkt er, at Rigshospitalet har et professionelt personale, der dygtigt håndterer tavshedspligt og patienters behov for diskretion – også i situationer, hvor vores fysiske rammer ikke er optimale. Desuden prioriterer vi på Rigshospitalet patienters krav om fortrolighed meget højt. Der er fx investeret i en overdækning af Traumegården, så ambulanceindbragte kan undgå den fotografering, som forbudsskilte og opsyn ikke kunne sætte stopper for. Vi har dedikeret personale, der holder øje med at journalister og fotografer ikke går uledsagede rundt i patientområder. Vores personale får grundig introduktion og opfølgning i forhold til tavshedspligten, som vi i vores ansættelsesbreve skriver under på at overholde.

-På en hverdag møder mere end 2.500 patienter til behandling på Rigshospitalet, og med pårørende, personale, studerende og leverandører må det summe op til omkring 10.000 mennesker der dagligt færdes i bygningerne og på matriklen. Hvem, der ser hvad med mulighed for at fortælle videre, er rigtig svært at komme til bunds i. Også derfor er det altafgørende at personalet lever op til tavshedspligten for at patienterne kan have tillid til, at de er i gode hænder hos os, slutter Jannik Hilsted.

Rigshospitalet går nu i gang med at undersøge, om de berørte it-systemer har tilstrækkelig sikkerhed og om der i de klager, som Rigshospitalet hidtil har modtaget om brud på tavshedspligten kan findes mønstre.

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives.

Hvad er fortrolige oplysninger?

Oplysninger om helbred, personlige og økonomiske forhold er fortrolige oplysninger. Langt de fleste oplysninger om en patient, som sundhedspersonalet får kendskab til i forbindelse med arbejdet, er derfor fortrolige.

Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold etc.

Borgere har mulighed for selv at tjekke hvem der har set patientjournalen

www.sundhed.dk kan alle se om der har været slået op i ens egne, personlige sundhedsoplysninger, og hvilke oplysninger, det drejer sig om. Oplysningerne findes under ”Min log”. Hvis man ønsker at se, hvem der har slået op på ens medicindata, skal man kigge på www.fmk-online.dk

Redaktør