​​​

Rigshospitalet har iværksat ekstra gennemgang af administrationen af eksterne forskningsmidler

En række sager med misbrug af eksterne forskningsmidler har fået Rigshospitalets ledelse til at indføre skærpede regler og sætte gang i en større gennemgang af området.
I løbet af 2013 bragte Morgenavisen Jyllands-Posten en række artikler om, at tre overlæger på Rigshospitalet havde brugt eksterne forskningsmidler til formål, der strider mod hospitalets regler. Blandt andet var der mistanke om brug af penge til private formål. De tre personer blev fritstillet og anmeldt til politiet. Politisagerne er stadig i gang.

Som konsekvens af sagerne skærpede Rigshospitalet i efteråret reglerne for repræ-sentation og administrationen heraf. Blandt andet blev indført en grænse på 1000 kroner per person for repræsentation med en klar henstilling om at gøre det endnu billigere. Rigshospitalets ledelse har siden besluttet at rykke grænsen ned på 700 kroner.

Samtidig har Rigshospitalets ledelse besluttet at gennemgå administrationen af eks-terne forskningsmidler på hospitalet. Gennemgangen sker i samarbejde med eksterne konsulenter, der sammen med Rigshospitalets egne folk er i gang med at gennemgå forsknings-administrationen i Hjertecentret, hvor de hidtidige sager er fra. Gennemgang har ligeledes til formål at sikre at Rigshospitalet overholder regionens retningslinier på området.

’Rigshospitalets ledelse tager kraftigt afstand fra enhver form for misbrug af eksterne forskningsmidler. Det kan på ingen måde accepteres, at forskningsmidler går til de forkerte formål,’ siger Jannik Hilsted, lægelig direktør på Rigshospitalet.

Gennemgangen ventes at være færdig i løbet af 3-4 måneder, hvorefter Rigshospitalet vil kunne træffe de fornødne beslutninger. Hvis der er tale om overtrædelse af reglerne, vil det blive tale om tilbagebetaling, understreger Jannik Hilsted. Og hvis der er brug for andre tiltag, vil der blive fulgt op.

’Vi ved på nuværende tidspunkt ikke om der er flere sager – store eller små – med misbrug af vores forskningsmidler. Derfor ønsker vi en grundig gennemgang, så vi kan få alt frem og træffe de nødvendige beslutninger. Rigshospitalet kan ikke acceptere sådanne sager – eller mistanken herom,’ siger han.

Undersøgelsen ventes færdig i løbet af sommeren og konklusionerne vil blive offentlige – dog uden oplysninger, der kan betragtes som personfølsomme.

Rigshospitalet ønsker ikke at udtale sig om enkeltsager så længe undersøgelsen på-går.

Eventuel henvendelse
Lægelig direktør Jannik Hilsted via mail jannik.hilsted@regionh.dk

Redaktør