Riget - nu med Enhed for Global Sundhed

Rigshospitalet etablerer Enhed for Global Sundhed. Enhedens mål er at kortlægge og koordinere aktuelle og fremtidige internationale sundhedsprojekter og skabe en fælles platform for videns- og erfaringsudveksling samt uddannelse inden for global sundhed.

​​

Det, at Rigshospitalet august 2014 har etableret en Enhed for Global Sundhed, er en mangeårig drøm for rigtig mange medarbejdere, der har været - eller netop nu er ude - for at bidrage med ekspertise og erfaring i forskellige projekter i udviklingslande fx via Læger uden Grænser, Røde Kors eller projekter arrangeret via Rigshospitalet. For hospitalet har mangeårige traditioner for internationalt samarbejde på både mor-barn-området men også indenfor mange andre specialer. Det siger en af ildsjælene bag projekt Enhed for Global Sundhed, professor Freddy Karup Pedersen, tidligere klinikchef i Juliane Marie Centret, hvor den nye globale Enhed er hjemmehørende med et lille sekretariat.

Når det virkelig batter

- Det er i bund og grund ønsket om at gøre en forskel og at bidrage, hvor det virkelig batter, der appellerer. Derfor også en stor tak til Rigshospitalets direktion for opbakning og støtte til etablering af Enhed for Global Sundhed, siger Freddy Karup Pedersen og fortsætter: - Det giver dyb mening og sætter både ens fag og selvforståelse i perspektiv i praksis at bidrage til bedre global sundhed i udviklingslande, når man kommer fra et smørhul som Danmark. Samtidig er det utroligt givende at blive fagligt udfordret af kolleger i internationale sammenhænge.

Mission og praktisk erfaring

Allerede som ung student blev Freddy Karup Pedersen engageret i nødhjælpsarbejde i Indien og har siden beklædt vigtige nationale og internationale poster bl.a. som konsulent i Danida og som rådgivende læge og præsident for Røde Kors. Børne- og overlæge Anja Poulsen, der udgør det andet medlem i det tre mand store sekretariat rider missionen op: - Vi vil bidrage til bedre global sundhed via samarbejde mellem Rigshospitalet og samarbejdspartnere i udviklingslande, og det vil vi gøre gennem udveksling af viden, koordinering, rådgivning og vejledning.

Og for Anja Poulsen er det mere end pæne ord på papir. Også hun har mangeårig praktisk erfaring fra "missioner" i udviklingslande, hvor hun bl.a. i over 5 år har arbejdet dels med primær sundhedstjeneste, dels med forskning i Tanzania, Guinea Bissau og i Vietnam. For en langt mere globaliseret sundhedsfaglig tænkning og tilgang i hospitalsregi er i det hele taget fremmet gennem årene - også i forskningsmæssige sammenhænge.

Globalt win-win samarbejde

- Danmark er et lille land, og har vi fem børn med en sjælden bindevævssygdom - så har de måske 500 i Vietnam. Det giver mulighed for forskning og samarbejde, der rykker til gavn for alle. Og så kan jeg garantere, at det at arbejde og samarbejde med kolleger i udviklingslande i sig selv er en god øvelse i at lære at lytte og at udnytte ressourcerne bedst muligt - hvilket vi også har brug for i et smørhul som Danmark.

Der er ifølge Freddy Karup Pedersen og Anja Poulsen kort sagt tale om en win-win-situation for alle parter. - Arbejdet har selvfølgelig i sig selv en selvstændig værdi, men har også betydning for Rigshospitalets sociale og humanitære profil i forhold til både personale og omverden. Og med Enhed for Global Sundhed har vi nu et godt afsæt for yderligere at styrke dette arbejde, lyder det fra Freddy Karup Pedersen og Anja Poulsen.

Aktuel vidensdeling

- Aktuelt har vi ca. 13 projekter registreret i Enhedens nye database. Oplysningerne er indsamlet på tværs af Rigshospitalet på baggrund af et spørgeskema, som er udfyldt af de hovedansvarlige for projekterne, sm omfatter både forskning, bistand, undervisning/uddannelse i lavindkomstlande. De foregår primært i afrikanske lande som: Tanzania, Sierra Leone, Zimbabwe, Rwanda, Ghana og Nigeria, men der er også projekter i Libanon, Europa, Kina og Saudi Arabien. Det fortæller Enhed for Global Sundheds internationale projektmedarbejder, antropolog Pushpa Santhirakumar og fortsætter: - I efteråret og til foråret afholder Enheden seminarer og workshops med henblik på at støtte erfarings- og vidensudveksling, samt øge viden på området.

Har du projektviden til deling?

Har du et projekt kørende - eller har du afsluttet et projekt - som Enhed for Global Sundhed skal kende? Hermed en opfordring til - uanset faggruppe - at kontakte International projektmedarbejder Pushpa Santhirakumar, telefon 3545 1355/3545 3864 hverdage fra kl. 9-16 eller mail rh-globalhealth@regionh.dk.

Du kan læse mere om Enhed for Global Sundhe​d på deres hjemmeside.


Redaktør