Rejsende i Idériget

Innovation. "At være med i Idériget er - som sundhedsmedarbejder - en spændende rejse gennem andre faglige verdener"

​​

Af: Overlæge Helle Pappot​

Idériget

Rigshospitalets ledelse beskriver i de fælles og tværgående handlingsplaner for 2013-2015, hvad Idériget er. I selve strategien står: ”Vi vil skabe rammer, der kan stimulere gode idéer, der går på tværs af Rigshospitalet, eller som vil forbedre hospitalets service til patienter. Det kalder vi IdéRiget”. Man kan i strategien endvidere læse, at dette skal ske ved at stimulere iværksætterkultur på Rigshospitalet. Den iværksætterkultur er nu i vækst, læs nedenunder om forløbet frem til nu.

Udvælgelsen

Efter at der internt på Rigshospitalet havde været reklameret for Idériget, sendte jeg og 71 andre håbefulde medarbejdere i efteråret 2013 vores gode idéer til nye processer eller produkter fra vores dagligdag til vurdering i Innovation Board. Innovation Board består af eksterne erhvervsledere, innovationsforskere, projektudviklere mm samt et mindretal af direktions- og ledelsesrepræsentanter fra Rigshospitalet.

Da jeg nogle uger senere stod i en sydfransk katedral en søndag formiddag - og havde glemt at sætte min mobiltelefon på lydløs - modtog jeg den gode nyhed om at min idé var 1 af de 30 idéer, som var gået videre. Jeg tror de franske kirkegængere tilgav mobilstøjen, da de så mit glade ansigtsudtryk.

I løbet af december har vi 30 deltaget i et forløb på DTU Executive School of Business, hvor vi bl a har stiftet bekendtskab med forskellige idé- og innovationsudviklingsværktøjer samt fået fantastisk god hjælp til at kvalificere vores idéer yderligere.

Mange af os havde en følelse af at skulle til eksamen, da vi fremlagde vores nu optimerede idéer for eksperterne i Innovation Board i starten af januar 2014. 10 projekter slap igennem nåleøjet.

I gang med innovation

De 2 første arbejdsdage i marts var vi 10 nye kolleger på ”kick-off”-seminar. Vi har travlt med at udarbejde detaljerede projektplaner og indgå aftaler med samarbejdspartnere. Mange nye begreber er i spil og områder vi intet kendte til tidligere er nu en del af vores hverdag: erhvervsjura, patenter, software-leverandører, service design og meget mere.

Indenfor kort tid flytter vi ind i et fælles innovationskontor med henblik på at hjælpe hinanden i de næste 6 måneder. For om et halvt år skal vi præsentere vores foreløbige resultater for Innovation Board igen, og der vil da blive taget stilling til om 1 eller flere idéer er så gode at de kan videreudvikles og måske implementeres på hele Rigshospitalet.

Fra Finsen Centret er vi hele 3 medarbejdere der deltager i Idériget, og vi ser naturligvis særlige muligheder for at samarbejde og integrere vores projekter.

Idéen

Min idé handler om inddragelse af patienter og integration af metoder på sundhedsområdet, ved ordination af kemoterapi. Idéen har for øje at højne patienttilfredsheden, integrere bestående metoder, forenkle arbejdsgange, styrke dialogen mellem patient og læge samt om muligt øge sikkerheden ved ordination af kemoterapi.

Jeg glæder mig til at komme i gang med det detaljerede arbejde med min idé, og håber at I vil tage godt imod mine nye kolleger og mig, når vi mødes i det daglige - uden jer og Rigshospitalet har vores idéer nemlig slet ingen mening.
Redaktør