​​

Rehabiliteringsprogram for kræftramte børn skal testes og udvikles

Professor Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalet har modtaget midler fra TrygFonden. Med donationen kan Rigshospitalet nu udvikle og teste et rehabiliteringsprogram for kræftramte børn.
​ Med 3.926.000 kr som Professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet, BørneUngeKlinikken, har modtaget fra TrygFonden kan Rigshospitalet nu udvikle og teste et rehabiliteringsprogram for kræftramte børn, som integrerer børnenes hverdagsliv mest muligt i behandlingen. RESPECT hedder programmet, som bl.a. vil etablere et løbende og tæt samarbejde mellem sygehusets kræftafdeling og barnets skoleklasse. Eksempelvis udpeges to klassekammerater til ambassadører, som på skift modtager undervisning på hospitalet sammen med det syge barn og fungerer som bindeled mellem det syge barn og skoleklassen.

Hvert år er der i gennemsnit 300 børn og unge i behandling for kræft – omkring halvdelen er i skolealderen. De har ofte været gennem et langstrakt behandlingsforløb, som afbryder deres normale skolegang, deltagelse i sport og kontakt til kammeraterne. En rundspørge blandt 130 børn, der har været indlagt med kræft, viser, at mange af børnene har meget svært ved at vende tilbage til en normal hverdag. Et år efter, at behandlingen er stoppet, får fem pct. ingen undervisning, 15 pct. går ikke i skole på fuld tid, 31 pct. får specialundervisning og 18 pct. må gå en klasse om. 36 pct. er fysisk inaktive, og yderligere 20 pct. er mindre aktive end deres jævnaldrende. Samtidig beskriver forældrene, at hver fjerde har sociale og relationelle problemer især med mobning.

Problemet er vokset i takt med den glædelige nyhed, at flere og flere børn overlever en kræftdiagnose. Som følge af fremskridt i behandling af børnekræft overlever mere end 80 pct., og det stiller nye krav til rehabilitering. Projektet på Rigshospitalet inkluderer 120 børn i alderen 6-18 år, som er diagnosticeret med kræft og løber over en treårig periode. Rehabiliteringsprogrammet omfatter udover ambassadørordningen med klassekammeraterne, også målrettet information til forældrene, undervisning af barnet i diagnosen, mundtlig information til barnets skoleklasse og kammeraternes forældre, lektiecafé og et ugentligt program med sociale og fysiske aktiviteter som fx holdsport, dans, film, produktion af hjemmesider el. lign.

Det overordnede mål er gennem en tidlig indsats at undersøge effekten af tidlig uddannelsesmæssig, fysisk og social rehabilitering hos børn med kræft. Man har aldrig tidligere undersøgt effekten af at involvere raske klassekammerater i et rehabiliteringsforløb. Hvis resultaterne viser sig positive, forventes det, at rehabiliteringsprogrammet bliver en del af standardbehandlingen for børn med kræft, ligesom der er mulighed for at overføre resultaterne til andre grupper af kronisk syge børn, som er i risiko for marginalisering. Projektet bakkes op af Region Hovedstaden.

For yderligere oplysning

kontakt Kjeld Schmiegelow på Kjeld.Schmiegelow@regionh.dk eller 24429926


Redaktør