Regionsrådsformanden på besøg

Sophie Hæstorp Andersen sluttede sin første egentlige arbejdsdag som nyvalgt regionsrådsformand af med et besøg på Rigshospitalet.

​​

​​Det er ikke noget tilfælde, at Region Hovedstadens nye regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S), har valgt at slutte sin første arbejdsdag med et besøg på Rigshospitalets Øre-Næse-Hals-klinik: "Det er altid inspirerende at møde engagerede og vidende fagfolk - og jeg ved fra tidligere, at Rigshospitalet er befolket af netop denne type medarbejdere," siger hun med et smil. Og hospitalsdirektør Torben Stentoft kan supplere med, at han også er tilfreds med valget, fordi klinikledelsen har arbejdet målrettet og hårdt for at overholde målene i kræftpakkeforløbene.

Europas største - og førende

Klinikchef Mads Klokker giver sammen med oversygeplejerske Tine Jensen regionsrådsformanden en lynintroduktion til både specialet og arbejdet i den hvide verden.

De runder både den højt specialiserede pleje og behandling, samarbejderne med Gentofte og Bispebjerg Hospitaler og får tillige flettet ind, at Sophie Hæstorp Andersen faktisk befinder sig på Europas største og på mange områder førende Øre-næse-hals-afdeling. Og regionsrådsformanden er en interesseret lytter - ikke mindst omkring det kommende hospitalsbyggeri:

-Vi var på en messe om design og indretning af hospitaler i USA sidste år. Og selvom der bestemt var mange imponerende tiltag, så blev vi også bekræftet i, at vi sagtens kan være med herhjemme i Danmark og på Rigshospitalet: Når den nye Nordfløj bliver opført, og vi først er flyttet ind derovre, så bliver det altså med nogle meget flotte ambulatorier og sengestuer, som sagtens kan måle sig med resten af verden, understreger Mads Klokker.

DRG-udfordringen

I løbet af det timelange besøg runder Sophie Hæstorp Andersen også den komplicerede afregning af ydelser, DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper), som er ekstra udfordrende for et højt specialiseret hospital som Rigshospitalet. Særligt fordi systemet bygger på gennemsnitspriser for de forskellige behandlingstyper, hvilket ikke ligefrem favoriserer et hospital som Rigshospitalet, der modtager de vanskeligste og mest syge patienter.

-Men vores strategi er at arbejde med DRG-systemet og ikke tale imod det, forklarer hospitalsdirektør Torben Stentoft og uddyber: Vi holder selvfølgelig løbende øje med økonomien, og hvis vi kan se, at nogle behandlinger er voldsomt dyre i forhold til DRG-satserne, så forsøger vi at få oprettet nye DRG-grupper, som kan dække også de meget komplicerede behandlinger.

Mange snitflader

Regionsrådsformanden bliver også kort introduceret til klinikkens forskningsaktiviteter, som blandt meget andet omfatter samarbejder med DTU og - noget mere usædvanligt - CBS. Og netop de mange og velfungerende samarbejder både internt på hospitalet og eksternt er en af hovedårsagerne til klinikkens succes med at nedbringe ventetiderne.

-Vi er en afdeling med mange snitflader til andre afdelinger - og ikke mindst til praksissektoren. Vi har fået et meget tættere samarbejde med både de privatpraktiserende øre-næse-hals-læger og de almenpraktiserende læger. Og i virkeligheden starter vores visitering af patienterne allerede hos dem. Det fungerer rigtigt godt, understreger klinikchefen.


Redaktør