Region Hovedstaden overholder Kræftpakketiderne for livmoderhalskræft for 92 % af patienterne

Indlæg: Dagens Medicin og andre medier har anført, at Region Hovedstaden halter bagefter i forhold til andre regioner i udredning og behandling af livmoderhalskræft. Denne konklusion er baseret på tal fra monitorering af kræftpakkerne i Danmark. Men konklusionen er misvisende.

​​

I Region Hovedstaden udredes og behandles hovedparten af de kvinder, der får diagnosen livmoderhalskræft eller begrundet mistanke herom, på enten Gynækologisk obstetrisk Afdeling på Herlev Universitetshospital eller på Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet. Begge steder har højt specialiseret funktion i denne behandling. I hele den periode, der er monitoreret kræftpakker, har vi tilbagevendende modtaget data på livmoderhalskræft i de to afdelinger, som jf. ovenstående konklusion siges at have overskredet de forløbstider, der er angivet i pakkeforløbet.

Vi har i lyset af dette på begge afdelinger nøje gennemgået forløbene uge for uge, og konklusionen er, at de forsinkelser, der er tale om, i de fleste tilfælde er en forsinkelse, der er nødvendig for at kunne give den optimale behandling for patienten. Begge afdelinger har løbende meldt dette tilbage til rette instanser.

Til illustration af ovenstående er følgende en gennemgang af samtlige 3. kvartals patienter. De to afdelinger har tilsammen haft 14 patienten henvist til udredning og behandling for livmoderhalskræft. Én ung kvinde havde en særlig sjælden type kræft, som skulle vurderes i USA og efterfølgende konfereres på landsplan i Danmark, inden behandlingen kunne besluttes. To kvinder ønskede at vente på kirurgi med robotmetode, selv om de blev tilbudt en tid inden for pakkeforløbet til en anden ligeværdig operationsmetode. For tre kvinder var der tale om registreringsfejl, og for to kvinder var det eget valg på grund af ferie. Rigshospitalet har ydermere landsfunktion i fertilitetsbevarende operation for livmoderhalskræft (Trakelectomi). Seks kvinder tilhørte denne gruppe. Alle kvinderne får normalt udført kegleoperation i forbindelse med udredningen, hvilket er nødvendigt for at være sikker på, at patienten får den korrekte behandling. Herefter er man nødsaget til at afvente med den endelige operation, til der er gået mindst 4 uger efter kegleoperationen. Ventetiden på mindst 4 uger er nødvendig for, at den fertilitetsbevarende operation kan udføres så godt og sikkert som muligt. En enkelt patient overskred pakke tids forløbet med 2 dage.

K
onklusionen på ovenstående er, at Region Hovedstaden overholder pakkeforløbstiden for 92 % af patienterne i 3. kvartal, og 3. kvartal er repræsentativ for den resterende del af året. Dette illustrerer, hvorfor det er svært at måle på sundhedsdata, idet der er mange vigtige nuancer og mange vigtige faglige- og patientrelaterede hensyn, der skal opfyldes, for at kvaliteten af udredningen og behandlingen er i så høj en standard, som vi alle ønsker. Det er meget kedeligt og synd for vores patienter, at de oplysninger, der publiceres ikke afspejler virkeligheden. Vores patienter kan være helt trygge ved den udredning og behandling, de får i Region Hovedstaden. Det er behandling til tiden og på højt internationalt fagligt niveau. 


Læs indlægget i Dagens Medicin - Opinion>>

Indlægget er skrevet af:

Connie Palle, overlæge og teamleder gynækologisk obstetrisk afdeling, Herlev Hospital

Helle Ejdrup Bredkjær, ledende overlæge, gynækologisk obstetrisk afdeling, Herlev hospital

Henrik Lajer, overlæge og teamleder, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet

Lene Lundval, klinikchef, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet.


Redaktør