Region Hovedstaden er blevet klogere på moderne hospitalsrengøring

Torsdag den 11. september 2014 blev borgere, hospitalskollegaer og politikere i Region Hovedstaden meget klogere på moderne hospitalsrengøring. Glostrup Hospitals rengøringsafdeling var mødt talstærkt op for at fortælle om faglighed, udvikling, uddannelse og ikke mindst den høje kvalitet på Glostrup Hospital.

300 besøgende mødt af gule førertrøjer

Der var masser af viden og inspiration at komme efter for de godt 300 gæster til Rengøringens Dag i hospitalets forhal. De mange besøgende blev mødt af rengøringsafdelingens personale, som i dagens anledning var iklædt gule t-shirts, der på ryggen var påtrykt teksten: Vi afbryder smitteveje!
 ”Det er den gule førertrøje.” lød det fra personalet med store smil og et glimt i øjet.

De syv stande blev hurtigt fyldt af spørgelystne besøgende, og der blev ivrigt diskuteret remedier, rengøringsvogne og arbejdsmiljø. Håndhygiejnen blev testet af særlige maskiner, og personalet fortalte om deres arbejdskultur, hvor der er plads til forskellighed. Den megen viden blev fordøjet med et lille traktement fra madvognen, som hospitalsmedhjælpere dagligt betjener på hospitalets afdelinger.


Der var mange besøgende til Rengøringens Dag på Glostrup Hospital.

Faglighed til debat

En paneldebat skabte rammen for en diskussion om faglighed, udlicitering og muligheden for at flytte nogle opgaver eksempelvis fra plejepersonalet til hospitalsmedhjælperne. I panelet sad formanden for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg Karin Friis Bach (B) og medlemmer af sundhedsudvalget Ole Stark (V) og Flemming Pless (A), forbundsformand i FOA Dennis Kristensen samt drifts- og projektchef på Glostrup Hospital Morten Christiansson. Diskussionen om udlicitering handlede især om konflikten mellem pris, kvalitet, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Panelet var her enige om, at kvalitet og pris skulle hænge sammen, så man ikke lavede udlicitering for udliciteringens skyld.

Da de cirka 100 tilhørere blev indbudt til at deltage i debatten, var det især udliciteringen, spørgsmål og kommentarer gik på. Men også fagligheden blev italesat, for handler hospitalsrengøring bare om at fjerne nullermænd?

”Nu er der blevet talt meget om nullermænd i krogene. Og det er rigtigt, vi er ikke altid i krogene for det er ikke der, vores patienter ligger.”, sagde områdeleder Ella Petersen fra rengøringsafdelingen. ”Det er hygiejnen, altså de usynlige bakterier, der er det afgørende.” Afsluttede hun og viste forsamlingen ryggen af sin gule t-shirt.

Også ledende overlæge på Neurologisk Afdeling Allan Andersen gav sit besyv med til diskussionen.
”Hospitalsmedhjælperne yder et stort bidrag til den daglige patientpleje. På deres faste afdelinger hjælper de plejepersonalet med observationer og er med til at yde ekstra omsorg for de indlagte patienter.”

Rengøringens Dag den første af sin slags

Med de mange besøgende og interessen for dagen er det nok ikke sidste gang, der bliver afholdt sådan en.

”Det var en god dag, og vi er meget stolte over at fremvise det høje faglige niveau, der er i vores rengøringsafdeling. Det er åbenlyst for mig, at selvom vi allerede har et højt niveau, så er der stadig potentiale for udvikling og varetagelse af nye opgaver på rengøringsområdet – og endda på hele driftsområdet. Rengøringens Dag var den første af sin slags på Glostrup Hospital, men højst sandsynligt ikke den sidste. Debatten om hospitalernes driftsservice er vigtig, så det ikke bliver glemt, at de faggrupper også er med til at få hospitalernes dagligdag til at fungere.” Konkluderer drifts- og projektchef Morten Christiansson om den velbesøgte rengøringsdag.

Redaktør