Raske kvinder UDEN migræne søges til MR-forsøg

Vær med til at skabe ny viden om migræne. Du skal være mellem 26 og 45 år, rask og ikke have migræne.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge migrænepatienters respons ved indånding af luft med nedsat iltindhold svarende til højden ca. 4400 m over havet med responset hos mennesker uden migræne.

Herunder migræne med aura udløsende effekter og virkning på hjernens kar og blodgennemstrømning.

Baggrund:

Der er en øget forekomst af migræne blandt mennesker der permanent bor over 4000 m over havet. Forskning viser, at migræne er forbundet med udvidelse af hjernens store pulsårer og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde migræne. Indånding af luft med reduceret iltindhold er naturligt forekommende ved bjergbestigning. Tidligere studier har vist, at indånding af luft med reduceret iltindhold i længere tid har karudvidende og migrænefremkaldende effekter hos migrænepatienter. I dette studie vil vi undersøge om indånding af luft med nedsat iltindhold i kortere tid kan fremkalde migræne med aura og om der samtidig ses ændringer af hjernens kar og blodgennemstrømning. Dette vil vi gøre med MR-skanning. MR skanning er en ganske almindelig måde til at lave billeder af hjernen uden kendte bivirkninger.

Hvor:

Neurologisk Afd. og Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende:

Du skal først møde til en forundersøgelse (ca. 1 time). Herefter skal du møde til en forsøgsdag af ca. 6 timer. Forsøget vil primært foregå eftermiddag/aften i hverdagene og i weekenden.

Ubehag:

Indånding af luft med reduceret iltindhold forventes at udløse hovedpine. Der skal lægges et tynd kateter (venflon) i en vene ved albuen. Der er ingen risiko forbundet ved forsøgene.

Der gives en ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time (skattepligtig B-indkomst). Vi dækker desuden transportomkostninger.

Krav:

Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 kg, alder 26-32, 36-45 år. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, lungesygdomme, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, nr: H-4-2012-182


Med venlig hilsen

Læge Nanna Bjørkbom Arngrim, Neurologisk Afd., Glostrup Hospital.

Henvendelse på: Tlf. 38 63 46 12 /e-mail:

nanna.bjoerkbom.arngrim.01@regionh.dk

Redaktør