Professor Gitte Moos modtager Carlsbergfondets forskningspris

Carlsbergfondets forskningspris bliver i år tildelt professor på Rigshospitalet, Gitte Moos Knudsen, for sin forskning i menneskehjernens kommunikationssystemer.

​​​

Professor og leder af Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, Gitte Moos Knudsen, modtager Carlsbergfondets forskningspris 2014 for sin forskning i menneskehjernens kommunikationssystemer.

Gitte Moos Knudsen arbejder i sin forskning med hjernens neurobiologi hos mennesker ved at anvende avancerede billeddannende systemer kombineret med adfærdsmæssige, biokemiske og genetiske målinger.
Hendes forskning er stærkt tværvidenskabeligt forankret, og den fokuserer på forskelle i menneskehjernens kommunikationssystemer. Forskningen medvirker blandt andet til at kortlægge risikomarkører for udvikling af neuropsykiatriske sygdomme som for eksempel depression.

Forskningsprisen er på en million kroner, hvoraf de 750.000 kr. er øremærket til fremtidig forskning. Prisen bliver hvert år uddelt til to aktive forskere, der har bidraget afgørende til grundforskningen og nyder stor videnskabelig anerkendelse.

Professor, dr.phil. Jesper Ryberg, fra Roskilde Universitet var den anden modtager af prisen i år.


Redaktør