Productive Ward

​Productive Ward er et redskab, der fokuserer på at forbedre personalets interne arbejdsgange, og arbejdet er allerede godt i gang.​​
Productive Ward er et engelsk patenteret redskab, der fokuserer på personalets interne arbejdsgange og prøver at identificere områder, hvor man kan løse opgaverne mere hensigtsmæssigt. Bruges der f.eks. unødig tid på at samle utensilier til et sårskift? Er vores skabe indrettet logisk i forhold til de arbejdsopgaver, der skal løses? Målet er at få ændret de arbejdsgange, der ikke fungerer optimalt for personalet – og den tid, der eventuelt bliver frigjort, giver mulighed for mere patientkontakt.

Alle afdelinger skal introduceres til Productive Ward, og arbejdet er allerede godt i gang.

En af de processer, der er sat i værk i forbindelse med Productive Ward i ØNH er aktivitetskortlægning. Her analyseres medarbejdernes daglige aktiviteter, og der bliver kigget nærmere på, hvor hverdagen kan effektviseres. 

- Efter vi lavede aktivitetskortlægning fandt vi ud af, at der blev brugt rigtig meget spildtid i forbindelse med rapportoverdragelse og vagtskifte, så fremover vil vi kigge på, hvordan vi kan effektivisere hverdagen på det område, forklarer klinisk afdelingssygeplejerske Kirsten Læssøe.

På Gentofte er der foretaget tidsmålinger af, hvor lang tid det tager at gøre en patient klar til OP i ambulatoriet, så denne kan møde fastende på sengeafsnittet på operationsdagen. Det varede gennemsnitligt 1 time og 40 minutter, men der var stor variation. Den gruppe, der trækker gennemsnittet mest op vil være i fokus den kommende tid. 

I forsøget på at identificere, hvor der kan opstå problemer, skal man ifølge Productive Ward-konceptet tage billeder af sin afdeling. Et foto af skyllerummet, receptionen eller gangen er et effektivt redskab til at se på ens afdeling med nye øjne. Billedet viser, om der ser ordentligt og ryddeligt ud eller om det kan blive bedre. 

Productive Ward-projektet er introduceret til Kirsten Læssøe, Mai-Britt Gram og Ida Mai Laugesen fra RH og Debbie Berthelsen, Marianne Bardenfleth og Aase Svenningsen fra GeH.

Redaktør