Pilotprojektet De Gode Sengeafsnit

12 uger til at skabe forbedringer for både patienter og personale på et sengeafsnit. Det lyder ikke af meget, men ikke desto mindre er det netop det, fire klinikker har opnået som deltagere i pilotprojektet Det Gode Sengeafsnit.

​​

Artikel fra IndenRigs #6 2014

Det Gode Ambulatorium, som er en stor succes, har  været  inspiration til Det Gode Sengeafsnit,  fortæller centerchefsygeplejeske i Abdominalcentret Lone Koch, der har været programchef for projektet og fortsætter:

-Oplægget til Det Gode Sengeafsnit er en legal anledning for klinikledelsen til at se kritisk på arbejdsgange i et afsnit i egen klinik og til, fokuseret og på kort tid, at få analyseret problemområder og indsatser, som kan implementeres.

Resultater og læringer

Fredag den 21. marts 2014 kunne klinikkerne i pilotprojektet Det Gode Sengeafsnit stolt præsentere resultater, aha-oplevelser og læringer fra pilotforløbet.
 
De fire klinikker, der har medvirket i projektet, er Hepatologisk klinik, Gynækologisk klinik, Karkirurgisk klinik og Neurologisk klinik. Hver klinik har valgt et problemområde, som de har arbejdet med i 12 uger, og alle er enige om, at forløbet har gjort en positiv forskel i deres hverdag i afsnittet – både for patienter og personale.

-Hvis et projekt som Det Gode Sengeafsnit skal lykkes, skal afsnittet være helt klar på, at den forandring de ønsker, er noget, de virkelig ønsker. De skal også være indstillet på at afsætte ressourcer, så medarbejderne i projektgruppen kan gå fra, når de skal deltage i tværfaglige arbejdsgruppemøder. Det fortæller Bente Frederiksen fra Udviklingsafdelingen, der sammen med kollegaen  Aske  Skouboe  Hansen  har fungeret som projektledere på de fire pilotprojekter.

Komplekse  sengeafsnit

-Sengeafsnit er en kompleks størrelse. Der er ikke samme kontinuitet og forudsigelighed som i ambulatorierne. Her er skiftende personale, som arbejder i treholdsskift 24-7, så der er hele tiden nye personer, der skal informeres og høres om de nye tiltag, fortæller Lone Koch.Og netop det betyder, ifølge Bente Frederiksen, at formidlingsopgaven i denne omgang har været større.

Men det er ikke den eneste udfordring, projektgruppen har skullet løse undervejs.
-Den største udfordring i projektet har været at finde tid til, at projektgruppen kunne samles. Det har været svært at planlægge mødeaktiviteter, da der er meget travlhed i afsnittene. Men projektets tids- og processkabelon viste sig at være meget hjælpsom i forhold til at holde planen, siger Bente Frederiksen, der også fremhæver et meget stort engagement og velvilje fra personalet.

Øget arbejdsglæde

Det gælder også på Neurologisk Klinik, hvor fokus var på dagpatienternes manglende plads og opmærksomhed.

-Vi har talt om meget længe, hvad vi skulle gøre med dagpatienterne, men med det her projekt blev det pludselig gjort til et fælles problem, vi skulle løse. Det har sat fokus på vores samarbejde i afdelingen, og det er tydeligt, at arbejdsglæden er øget. Det smitter af på hele afsnittet – også på patienterne, fortæller Joan Højgaard, der er overlæge på Neurologisk Klinik.

Dorte Rønde, der er afdelingssygplejerske på samme afsnit, fremhæver især den store betydning, det har, at have dygtige projektledere med i hele processen.

-Det er dem, der har stået for alt det administrative, de har fulgt op og konstant holdt os til ilden, samtidig med at de også har krævet noget af os, fortæller Dorte Rønde.

Hepatologisk klinik har, ligesom Neurologisk Klinik, haft fokus på samarbejdet på afsnittet. Her var det særligt stuegang og de daglige tavlemøder, der var udfordringen.

Tværfagligt  samarbejde

-Det er min oplevelse, at det tværfaglige samarbejde er bedret til stor gavn for patienterne. Stuegangen er mere fokuseret, og der er mere kontinuitet. Vores fokus på tavlemøde og stuegang har skaffet et fundament, som vi skal arbejde videre med og hele tiden forbedre med tiltag, som allerede er i støbeskeen, så som mere optimal indretning af sygeplejerskekontoret og videreudviklearbejdet i makkerpar, fortæller afdelingssygeplejerske Signe Sidenius.

Flere andre sengeafsnit har allerede taget kontakt til styregruppen, fordi de har hørt om arbejdet med Det Gode Sengeafsnit. Det glæder programchefen, der ser metoden som et godt og effektivt redskab til at skabe forandringer her og nu.

- Det Gode Sengeafsnit kan ses som et supplement til fx Productive Ward og Planetree, som er mere langsigtede og omfattende forbedringstiltag. Det her forløb har vist, at det er muligt at implementere forbedringer, selvom man kun har 12 uger. Men det kræver ledelsesfokus og vedholdende konsulentbistand, opsummerer Lone Koch.

Redaktør