Ph.d.-studie undersøger EVT-behandling af blodpropper i hjernen

Henrik Steglich-Arnholm undersøger, hvordan patienter behandlet for blodpropper med EVT klarer sig i forhold til andre behandlingsmetoder.

​​​

Læge Henrik Steglich-Arnholm er den første ph.d.-studerende på Rigshospitalet, der forsker i virkningen af EVT-behandling af blodpropper i hjernen.
Den ene del af hans ph.d.-studie er et retrospektivt studie af patienter behandlet for blodpropper på Rigshospitalet med metoden EVT sammenholdt med patienter behandlet på Bispebjerg Hospital med blodpropopløsende medicin. Studiet skal undersøge, hvordan det er gået patienterne efter behandlingen.

Ph.d. skal give ny forskningsdatabase

Den anden del af studiet er en forskningsdatabase med patientoplysninger, der kan bruges til lignende undersøgelser af patientbehandling i fremtiden.

”Som en del af min ph.d. skal jeg designe en forskningsdatabase, som man vil kunne bruge til lignende retrospektive studier fremover. I dag er man nødt til at gå ind på hver enkel patients journal og finde og aflæse data fra eksempelvis scanningsbilleder. Det skal man gerne kunne undgå med databasen og i stedet nemt kunne trække data ud,” forklarer Henrik Steglich-Arnholm.

Virkning af EVT-behandling skal dokumenteres

EVT er en ny behandlingsform i Danmark, der har været brugt de seneste knap tre år. Rigshospitalet er stadig det eneste hospital på Sjælland, der behandler blodpropper med EVT.
Virkningen af behandlingen skal fortsat dokumenteres, derfor har Rigshospitalet iværksat ph.d.-projektet, som sammenholdt med en stor international undersøgelse, skal give svar på EVT-behandlingens virkninger.

Med en EVT-behandling - endovascular treatment – fjerner man blodproppen i hjernen med en lille ståltråd. EVT-behandlinger giver kun få komplikationer og kan samtidig betyde, at skaderne fra blodproppen udebliver, hvis blodproppen bliver fjernet helt. EVT bruges primært til behandling af større blodpropper, efter behandlingen med blodpropopløsende medicin er afprøvet.

Henrik Steglich-Arnholm startede sin ph.d. i Neurocentret i oktober 2013 med professor Derk Krieger, Neurologisk Klinik, som vejleder.


Redaktør