Patienter oplever nærværende medarbejdere men efterlyser bedre afslutninger

Klinikkerne i Neurocentret har netop afholdt en række patientfeedbackmøder. Patienterne har især lagt vægt på et meget nærværende personale, men også udtrykt ønske om en bedre afslutning på deres forløb.

​​


 

Vi er gode til at lytte og være nærværende, fremhæver patienter på feedbackmøder i klinikkerne.

Neurologisk, Neuroanæstesiologisk og Neurofysiologisk Klinik har gennem de seneste par måneder alle haft besøg af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, der har afholdt i alt seks patientfeedbackmøder.  Formålet var at høre klinikkernes egne patienter fortælle, hvordan de oplever at blive modtaget og behandlet i klinikkerne. Feedbackmøderne er en del af centrets arbejde med indsatsområdet Ventet og Velkommen.

Lyttende og nærværende

Patienternes feedback afspejler den klinik og afdeling de har haft kontakt med, men en del af de tilbagemeldinger patienterne kom med, var enslydende på tværs af klinikkerne.
På feedbackmøderne fremhævede patienterne blandt andet, at medarbejderne i Neurocentret er gode til at lytte og være nærværende, når de har samtaler med patienterne. Personalet tager sig tid til at høre hele patientens historie og svarer tålmodigt på de spørgsmål, patienterne stiller. Personalet får også ros for at bevare roen i akutte situationer, hvilket efterlader patienterne med et indtryk af professionelle og fagligt kompetente medarbejdere.

Afslutning kan komme bag på patienter

På tværs af afdelingerne bliver det af patienterne fremhævet, at vi i Neurocentret kan blive bedre til at afslutte et patientforløb. Det kan til tider komme bag på patienterne, at de pludselig bliver udskrevet, eller at deres ambulante forløb afsluttes. Dette kan give anledning til uro og skabe usikkerhed om, hvad der skal ske bagefter. Nogle patienter vil også gerne sige ordentligt farvel til det personale, der har taget sig af dem. Patienterne efterlyser samtidig bedre fysiske rammer til fortrolige samtaler med personalet. 

Godt supplement til LUP-undersøgelsen

Hver klinik har holdt mellem et og tre feedbackmøder, hvor mellem to til seks patienter har deltaget. Patienterne har fortalt om deres oplevelser til et udvalg af medarbejdere fra klinikken. Bagefter har medarbejderne fået ordet og forholdt sig til det, patienterne har fortalt.

”Metoden er god, fordi det gør et større indtryk, når man hører en patient sidde at fortælle om sine oplevelser, end hvis man eksempelvis læser tilbagemeldinger i en evaluering. Desuden er metoden et godt supplement til eksempelvis Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, fordi den giver mulighed for at stille uddybende spørgsmål til patienternes svar,” siger Karen Skjødt Hansen fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.

På baggrund af inputtene fra feedbackmøderne arbejder hver klinik nu med at udarbejde handleplaner for, hvordan patienternes oplevelser kan forbedres.
Neurokirurgisk Klinik har ikke deltaget i dette forløb, da de netop selv har afviklet et forløb i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse med særligt fokus på afslutning og udskrivning.


Redaktør