Patienter og pårørende skal føle sig Ventet og Velkommen

Leder: Neurocentret vil fremover arbejde med Ventet og Velkommen. Vi håber, du vil komme med input til arbejdet på temadagen den 13. juni.

​​​

Af: centerledelsen

Ventet og Velkommen er Region Hovedstadens indsatsområde. Idéen er, at patienter og pårørende bliver mødt på en måde, der får dem til at føle sig mere ventede og velkomne og som understøtter, at patientens situation styrer forløbet.

I regionen vil man arbejde med at forbedre strukturelle områder på hospitalerne, eksempelvis ved at ændre afdelingsnavne til danske navne og skilte bedre og kulturelle områder, som vores serviceadfærd over for patienter og pårørende.

Neurocentrets særlige fokus

I Neurocentret vil vi derudover arbejde med Ventet og Velkommen med fokus på de særlige forhold og patientbehov, der er hos os. I samarbejde med klinikkerne er vi blevet enige om, at vi særligt vil se på, hvordan vi kan blive bedre til:
- at være forberedt på, at patienten kommer
- at tage godt imod patienten

For at blive klædt bedre på til at arbejdet med Ventet og Velkommen har centret inviteret Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse til at gennemføre en række patientfeedbackmøder i klinikkerne. Formålet med feedbackmøderne er at høre, hvordan vores patienter oplever deres forløb i centret, særligt den måde vi modtager og informerer patienterne på – dvs. hvordan patienterne føler sig Ventet og Velkommen. Derudover skal feedbackmøderne fører til, at der bliver udarbejdet handleplaner for indsatsen.

Hvad mener du?

Vi vil også gerne høre, hvordan du mener, vi skal blive bedre til. Derfor afholder vi den 13. juni en temaeftermiddag om Ventet og Velkommen for alle medarbejdere i centret. Her får vi mulighed for at diskutere, hvordan vi kan blive endnu bedre til at tage imod vores patienter og pårørende, og hvor både udfordringerne og mulighederne er i jeres afdeling for at skabe forandringer.

Vi håber derfor at se så mange af jer den 13. juni og ser frem til at høre jeres tanker og idéer til, hvordan vi kan få patienter og pårørende til at føle sig Ventet og Velkommen i Neurocentret. 


Redaktør