Patienter lærer arkitekter om tilgængelighed og wayfinding

Mandag 26. maj mødes arkitekter fra byggeriet af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital med patientforeninger i Handicaporganisationernes Hus. Målet er at inddrage patienter og pårørende i byggeprocessen.

Hvordan starter livet igen efter en hjerneskade eller en ulykke, der har umuliggjort selv de mest basale daglige funktioner? Det spørgsmål er udgangspunktet for Glostrup Hospital, der netop nu arbejder på for første gang i Danmark at bygge et neurorehabiliteringshus specielt indrettet til patienter med hjerneskader og rygmarvsskader. Det nye neurorehabiliteringshus skal fra 2018 rumme fremtidens højt specialiserede rehabilitering af patienter med rygmarvsskader og traumatiske hjerneskader fra hele Østdanmark.

For at hente inspiration fra dem, der kender allermest til livet som patient og har prøvet et rehabiliteringsforløb på egen krop, mødes arkitekter fra byggeriet mandag med en række patientforeninger. Mødet foregår i Handicaporganisationernes Hus, og de deltagende foreninger er: Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, RYK – Rygmarvsskadede i Danmark og paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer.

Tæt dialog med patienterne skal sikre tilgængelighed

Hvem ved bedre, hvor vigtigt tilgængelighed er, end den, der sidder i kørestol? Og hvem ved bedre, hvor uoverskueligt det kan være at finde vej på et hospital end den, der har fået en hjerneskade?
Patienterne er med helt fremme i den kreative proces med byggeriet og indgår i tæt samarbejde med arkitekterne og byggefolkene. Folkene bag det nye neurorehabiliteringshus er sikre på, at tæt dialog med både tidligere patienter, patientforeningerne, pårørende og hospitalets personale er afgørende for et godt resultat:

”Det er i mødet med patienter og pårørende, vi finder ud af, hvordan verden ser ud fra vores patienters synsvinkel. Vi bygger helt konkret med patienten i centrum og arbejder fokuseret på at få alle relevante input med. Handicaporganisationerne rummer uvurderlig viden, vi kan bruge til at løfte og kvalificere det nye neurorehabiliteringshus”, siger drifts- og projektchef Morten Christiansson.

Brugerne i centrum af den kreative proces

En af deltagerne på dialogmødet mandag er arkitekt Rasmus Højkjær Larsen. For ham spiller det fysiske møde med mennesker med handicap en vigtig rolle:

”På et møde som det her får vi brugerne med helt i centrum af processen. Det er meget motiverende at møde dedikerede mennesker og se og høre, hvordan tilgængelighed fylder i deres hverdag. Som arkitekter har vi en stor teoretisk viden om tilgængelighed – men det giver en ekstra værdi og fokus på nye løsninger at have mulighed for at arbejde tæt med de brugere, som vores arbejde har så stor betydning for”.

Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup, hvor mødet holdes, er verdens mest tilgængelige hus. Da det blev bygget, arbejdede organisationerne bag intenst med tilgængelighed og wayfinding og gjorde sig mange erfaringer om inddragelse af brugerne. De erfaringer kan nu komme det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital til gode.

Om Nyt Hospital Glostrup

På Glostrup Hospital bliver der bygget et nyt neurorehabiliteringshus til patienter med rygmarvsskader og hjerneskader. Patienterne får store ensengsstuer med plads til privatliv og til at pårørende kan overnatte. Der bliver også mulighed for holdtræning, basketball eller ligende sport, , bassin til genoptræning og faciliteter til ergo- og fysioterapi. Det nye neurorehabiliteringshus bliver bygget i tæt samarbejde mellem arkitekter og patienter, pårørende og personale.

Det nye neurorehabiliteringshus bliver på ca. 25.000 kvadratmeter og får 125 sengestuer med eget bad og toilet. Huset har et budget på 714 millioner kr. og forventes at kunne tages i brug i 2018.

Det nye neurorehabiliteringshus skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og rehabilitering af patienter med traumatiske, komplekse og mellemsvære hjerneskader samt patienter med rygmarvslidelser fra hele Østdanmark. Neurorehabiliteringshuset er en del af Nyt Hospital Glostrup.

Redaktør