Palle Petersen stopper som klinikchef i Neurologisk Klinik

Palle Petersen har opsagt sin stilling som klinikchef i Neurologisk Klinik for at gå på pension fra den 1.1.2015.

​​​

Af: centerledelsen

Palle har været klinikchef i Neurologisk Klinik i 12 år. I de 12 år er der sket den subspecialisering, som i dag præger klinikken. Der er sket en kraftig udbygning af Hukommelsesklinikken og Skleroseklinikken. Der er dannet en Neuromuskulær Klinik og en Epilepsiklinik. Den akutte neurologi er blevet samlet i afsnit 2094, og der er indført EVT-behandling mod svær apopleksi.

Stigende forskningsaktivitet

Forskningslaboratorier er skudt op rundt omkring på matriklen, og for et år siden lykkedes det så at samle flere af de spredte neurologiske aktiviteter i Rockefeller-bygningen. Forskningsaktiviteten er steget gennem årene; flere professorer er kommet til, og klinikken er i dag præget af stærke forskningsmiljøer og to Global Excellence-centre.


Udadtil har Palle varetaget flere formandsskaber inden for apopleksibehandlingen; nemlig i Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Apopleksiregister og i Hjernesagens Ekspertgruppe. Palle har endvidere stået for ”Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi”.

Gennembrud i apopleksibehandelingen

Palle er en af Neurocentrets internationale profiler. Palles påvisning af, at antikoagulation af patienter med atrieflimmer forhindrer apopleksi, var i 1980’erne et gennembrud i apopleksibehandlingen. Denne indsats er nævnt i alle lærebøger og vil vedblive med at være en indsats, som vi er kendt for.

Neurocentret takker for den store indsats

På det personlige plan har Palle været en venlig chef med en åben dør, meget har han tålmodigt lyttet til gennem sine 12 år. Han har måttet spise en del blå BIC-kuglepenne og drikke en del kaffe for at få behandlet sine datatræk og sine diagnoseregistreringer. Indsatsen har været godt hjulpet af oversygeplejerske Mette Egelund og sekretærer Anne Mette Østergaard og Kathrine Rottwitt.

Neurocentret ønsker at takke Palle for en stor indsats med at modernisere Neurologisk Klinik, holde sammen på de mange stærke klinik- og forskningsområder og for hans rolige og venlige måde at håndtere udviklingen på. Vi håber, at Palle en tid endnu vil hjælpe os med nogle af de administrative opgaver.


Redaktør