Oversygeplejerske Mette Andersen modtager Rigshospitalets Nightingale-pris 2014

Mette Andersen modtog den  11. juni Rigshospitalets Nightingale-pris, der blev uddelt ved det årlig​e sygeplejesymposium på hospitalet d. 11. juni.

​​

Mette Andersen modtager prisen for sit enestående arbejde med udvikling af sygeplejeviden, ændring af sygeplejeroller samt udvikling af praksis. Alt sammen for at sikre, at de for tidligt fødte og syge nyfødte børn og deres familier får den bedste behandling med afsæt i højt specialiseret sygepleje og ny dokumenteret viden.

Mette Andersen er oversygeplejerske på Neonatalklinikken i Juliane Marie Centret, hvor de for tidligt fødte og syge nyfødte børn behandles og plejes.

Hun er overordnet sygeplejefaglig ansvarlig leder for et team af 145 sygeplejersker. Engageret, handlekraftig, visionær og innovativ med 19 års ansættelse i bagagen i Neonatalklinikken. Kendt og respekteret for at praktisere ledelse efter modellen ”Walk the talk” i en hverdag, der skal favne følelser svingende mellem lykke, fortvivlelse, tro og håb tilsat lyden fra maskiner og alarmer, der indgår i behandlingen af de for tidligt fødte og syge nyfødte børn. 

Kernen og kunsten i sygpleje

På Mette Andersens kontor hænger et stort litografi med motiver af børnetegninger og ordene: Videnskab eller Gud – vigtigst af alt er kærligheden. Den korte sætning udtrykker måske essensen af det, som Mette Andersen betegner som kernen og kunsten i sygeplejen. For der stilles store krav til sygeplejerskernes personlige, faglige og tekniske kompetencer og ikke mindst til deres ønske om og vilje til at videreuddanne sig og til at forske. 

For det er ”resultatet for patienten, der tæller”. Derfor skal ny, dokumenteret viden inden for sygeplejen omsættes til praksis, så den kommer børn og forældre til gavn. Derfor sikrer oversygeplejerske Mette Andersen, at klinikken prioriterer ressourcer til sygeplejerskernes dygtiggørelse og går selv i front.

Hun er master i ”Etik og værdier i ledelse”, og ser arbejdet med at udarbejde og implementere nationale kliniske retningslinjer som et vigtigt fundament for evidensbaseret pleje og behandling.

- Flere af klinikkens sygeplejersker er aktivt engageret i arbejdet med nationale kliniske retningslinjer, og jeg har selv arbejdet med udarbejdelse og implementering af en national klinisk retningslinje om smertevurdering af for tidligt fødte og syge nyfødte børn - og i den sammenhæng også en oversættelse af et hollandsk redskab til smertescoring, siger Mette Andersen. 

Omsorg og pleje til familien
Årets Nightingale-prismodtager er kort sagt optaget af at udvikle sygeplejens mange aspekter. Således arbejder Neonatalklinikken ud fra en familie-centreret tilgang. Det betyder bl.a., at sygeplejersker og læger erkender betydningen af at fremme tilknytningen mellem mor og barn og ikke at adskille dem efter fødslen – men også, at Mette Andersen sikrer, at familiernes oplevelse af kvalitet af pleje, behandling og samarbejde inddrages i arbejdet med nye, kvalitetsforbedrende initiativer. 

- Vi har i flere omgange ændret afdelingens indretning og fremtoning og også de sygeplejefaglige strukturer og rutiner i hverdagen, så vi fx også imødekommer det ændrede samfunds- og familiesyn, der også skal spejles i sygeplejerskernes arbejde i Neonatalklinikken, for at vi kan yde den bedste omsorg for børn og familier, siger Mette Andersen. 

Og ordene omsorg og trivsel genfindes da også i prismodtagerens lederskab af den 145 store sygeplejegruppe. For medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde er tæt forbundet med kerneydelsen - og udvikling, videreuddannelse og forskning en forudsætning for at kunne yde den til alle tider bedste sygepleje til de for tidligt fødte og syge nyfødte børn og deres familier. 

Om Rigshospitalets Nightingale-pris 
Prismodtageren skal være karakteriseret ved at have taget enestående initiativer inden for sygeplejekundskab, specielt med fokus på udvikling af ny viden, ændrede sygeplejeroller – og adfærd, udvikling af nye metoder samt ændring af sygeplejepraksis. Høje eksaminer kan bidrage væsentligt til udvikling af den kliniske praksis, men sygeplejekunst kan også udvikle sig gennem den daglige sygeplejepraksis, hvor metoder, adfærd og tilgange til patientplejen fornyer sygeplejen. 

Prismodtageren er således karakteriseret ved en markant nyskabende og professionel indsats indenfor sygeplejefaget, praktisk, ledelsesmæssigt, forsknings- som uddannelsesmæssigt. Prisen er på kr. 10.000, som uddeles i form af et armbåndsur eller smykke efter prismodtagerens eget valg. Nightingale-prisen uddeles i 2014 for 20. gang til en sygeplejerske på Rigshospitalet. ​

Redaktør