Opfølgning af UVVU-afgørelse på plads

Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) traf d. 28. august 2014 afgørelse vedr. Bente Klarlund Pedersens klage af 19. juli 2014 over UVVU’s kendelse af d. 18. december 2013.

​​​

Rigshospitalet har i samråd med Københavns Universitet taget UVVU’s afgørelse til efterretning. Rigshospitalet ser med stor alvor på videnskabelig uredelighed, men har fortsat tillid til, at overlæge, professor Bente Klarlund Pedersen også fremadrettet kan varetage sit arbejde på Rigshospitalet og Københavns Universitet. 

Rigshospitalet har på baggrund af UVVU’s afgørelse iværksat foranstaltninger med henblik på at imødekomme den rejste kritik fra UVVU. 

For at undgå gentagelser er der nedsat en komité, der i en toårig periode vil føre tilsyn med Bente Klarlund Pedersens forskningsaktivitet.

Eventuel henvendelse til:

Jannik Hilsted, lægelig direktør, Rigshospitalet - via Kommunikationsafdelingen, telefon 3545 5327


Redaktør