Opdag nethindeløsning i god tid og bevar synet

Ph.d. Javad Nouri Hajari fra Øjenafdelingen på Glostrup Hospital forsker i nethindeløsning. I Månedens artikel fortæller han om risikoen for at få øjensygdommen, og om hvordan man undgår at blive blind, hvis man opdager det i god tid.

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i nethindeløsning. Nethindeløsning er en øjensygdom, hvor nethinden, et af de bagerste lag i øjet, river sig løs inde i øjet. Det kan man i yderste konsekvens blive blind af. Nethindeløsning er en sjælden sygdom, men det centrale er, at hvis man opdager nethindeløsning i god tid, kan man ved et kirurgisk indgreb bevare synet.

Jeg har i tre år, i forbindelse med min ph.d., arbejdet på at klarlægge forskellige aspekter af denne sygdom. Min artikel handler bl.a. om, hvor stort problemet er i Danmark og hvem, der er i størst risiko for at blive ramt af lidelsen.

Hvilke resultater viser du i artiklen?

Det nye og helt centrale i artiklen er, at den viser, hvor stor risikoen er for at få nethindeløsning på det andet øje, hvis man har haft det i det første øje, og hvilken patientgruppe, der er i størst risiko for dette.

Vi har fundet, at risikoen for at få nethindeløsning på det andet øje er 1 procent, dvs. 100 gange større end på det første øje. De personer, som er i størst risiko er mænd, personer der er blevet opereret for grå stær, eller hvis de har haft en nethindeløsning inden 60 års alderen.

Nethindeløsning er en relativt sjælden sygdom. Vi har fundet ud af, at der i Danmark er 0.01 procent, som får sygdommen. Artiklen viser data om omfanget af sygdommen i Danmark baseret på data fra Landspatientregisteret. I Danmark er det lovpligtigt at registrere alle sundhedsydelser i et centralt register. Dette har vi udnyttet i vores artikel, og dermed har vi data fra hele den danske befolkning, hvilket er helt unikt.

Hvilken betydning har resultaterne for hvilke patienter?

Fra vores resultater ved vi nu, hvilken patientgruppe, der er i størst risiko for at få nethindeløsning. Det hjælper os til at kunne rådgive disse patienter om, hvor stor risikoen er for, at en potentiel synstruende sygdom kan ramme på det andet øje. På denne måde, kan vi få denne patientgruppe tidligt til øjenlæge og dermed med større sandsynlighed redde synet.

De typiske symptomer på nethindeløsning beskrives af patienter som: mørke pletter eller fluer i synsfeltet, spindelvæv, pludselige lysglimt og synssløring.

Hvis man oplever nogle af disse symptomer, er det afgørende, at man kontakter en øjenlæge med det samme. Vi kan nemlig udføre
akutte kirurgiske indgreb, når man opdager sygdommen. Vi kan altså fra dag til dag forhindre blindhed hos denne patientgruppe ved et kirurgisk indgreb.

Hvilken forskergruppe og evt. afdeling er du en del af?

Min forskning er foregået på Glostrup Hospitals øjenafdeling, hvor vi har haft et samarbejde med øjenafdelingen på Århus Universitetshospital, da dette har været en landsdækkende undersøgelse. Min forskning er foregået under ledelse af Professor, overlæge, dr.med. Morten la Cour samt overlæge, Ph.d. Jens Folke Kiilgaard. Begge har i adskillige år beskæftiget sig med forskning indenfor nethindesygdomme og særligt de sygdomme, der kræver kirurgisk behandling.

 

Redaktør