Omtale af behandling af nyrekræftpatient i MetroXpress

Der bliver i en artikel i dagens MetroXpress sået tvivl om Rigshospitalets behandling af en nyrekræftpatient, som, ifølge artiklen, føler sig forkert behandlet - og for sent behandlet på grund af ferieafvikling.

​​

Behandlingen af nyrekræftpatienter på Rigshospitalet foregår i henhold til de gældende nationale og europæiske retningslinjer, som senest er blevet revideret i henholdsvis 2013 og 2014. Det er væsentligt at understrege ikke mindst i lyset af, at den aktuelle presseomtale desværre har medført, at flere patienter er blevet bekymret i forhold til kvaliteten af den behandling hospitalet tilbyder.

> Gældende nation​ale og europæiske retningslinjer​

Patienter med nyrekræft har ofte komplekse behandlingsforløb, og udredningen på Rigshospitalet involverer ofte mange specialafdelinger. Det kan blandt andet medføre flytning af operationstidspunkt. Rigshospitalet kan afvise, at ferieafvikling har haft indflydelse på det konkrete patientforløb.

Det kan oplyses, at standardforløbstiden for behandling af nyrekræft – dvs. den ønskede forløbstid fra henvisning er modtaget til operation – er 41 dage. Forløbstiden i det aktuelle (komplekse) patientforløb har været 42 dage.

89 % af de nyrekræftpatienter, der i første halvår påbegyndte deres undersøgelser på Rigshospitalet eller Frederiksberg Hospital blev opereret inden for pakkeforløbstiden på 41 dage.

> Læs mere på Urologisk Kliniks hjemmeside


Redaktør