Offentlig-privat partnerskab giver Glostrup Hospital en grønnere profil

Der er både energi og penge at spare i det første offentlig-private partnerskab (OPP) i Region Hovedstaden.  Et nyt og større teknisk anlæg med et rammebudget på 59 mio.kr. udbydes nu som et samarbejdsprojekt med en privat aktør. Projektet er det første af sin slags på et teknisk kompliceret anlæg på et hospital.

Glostrup Hospital skal i gang med at etablere et nyt anlæg for køling, el og nødstrøm. Det nye anlæg er en vigtig tilføjelse i den grønne udvikling, som hospitalet i de næste år vil gennemgå. Der er brug for et større anlæg, som har kapacitet til hospitalets forøgelse i 2018, hvor et nyt neurorehabiliteringshus står færdigt. Nybyggeriet øger hospitalets størrelse med 20 %.

Det nye anlæg har et rammebudget på 59 mio.kr. og skal opføres gennem et offentligt-privat partnerskab, hvor en privat aktør står for at opføre anlægget.

Offentlig-privat partnerskab i ny opsætning

Det er første gang, at Region Hovedstaden indgår et partnerskab med en privat virksomhed, og det er første gang i Danmark, man gør det omkring et anlæg, der er så vigtigt som køling, el og nødstrøm er for et hospital. Det særlige ved dette partnerskab er, at man fordeler risici i projektet, efter hvilken part der bedst har mulighed for at håndtere den. Der bliver derfor sat store krav til samarbejdet.

”Med dette spændende projekt udbredes anvendelsen af OPP i Danmark, idet vi har at gøre med et projekt som primært omfatter tekniske anlæg. Hidtidige danske OPP-projekter har primært været bygningsrelaterede, så som skoler, hospitaler og parkeringshuse. Vi ser et stort potentiale for offentlige myndigheder, ikke mindst med baggrund i de mange hospitalsbyggerier, til at anvende offentlig-private partnerskaber på delelementer, f.eks. tekniske anlæg med fokus på totaløkonomi og risikodeling.”, fortæller Torben Hartz, Executive Director, Ernst & Young P/S, som er finansiel rådgiver på projektet.

Jens Bødtcher-Hansen, der er partner hos Kammeradvokaten og tilknyttet som juridisk rådgiver på projektet, finder også projektet meget perspektivrigt.

”Der er ingen tvivl om, at hospitalet er first mover her. Det er første gang, at OPP-samarbejdsformen finder vej til tekniske projekter af denne karakter, men det giver faktisk rigtig god mening, hvis man ønsker at opnå en sammenhængende totaløkonomisk løsning.”

Trækker på særlige kompetencer

Et offentligt-privat partnerskab giver fordele for begge parter. Den private investor får en 15-årig kontrakt på drift og vedligehold. Hospitalet kan på den anden side trække på den private leverandørs kompetencer, og får samtidig budgetsikkerhed i en lang periode. Samarbejdet åbner også for, at der løbende investeres i energiforbedringer under hele kontraktens løbetid. Det vil således til hver en tid være muligt at forbedre de etablerede anlæg til gavn for miljøet.

”På vores egne serviceområder, som rengøring, køkken og generel drift, har vi kompetencerne til at skabe udvikling og effektivitet. Men i dette OPP-projekt har vi brug for nogle helt særlige kompetencer, som de private leverandører besidder. Derfor ser vi meget frem til alle de muligheder, et offentlig-privat partnerskab bringer med sig,” siger Kristian Fevejle Andersen, vicedriftschef på Glostrup Hospital.

Regionsrådet vedtog den endelige godkendelse af finansieringsmodellen og dermed projektet den 19. november 2014. Byggestart forventes i april 2015 med ibrugtagning af de nye anlæg i sommeren 2016. Glostrup Hospital tager med dette partnerskab endnu et skridt mod en grønnere profil.

FAKTA:

Mulighed for grundvandskøling af hospitalet

De private aktører i det nye offentlig-private partnerskab om nyt teknisk anlæg på Glostrup Hospital skal undersøge, om det nye anlæg skal bruge grundvand til at køle om sommeren og til at varme om vinteren. 

På hospitalet anvendes køling til at køle lokaler og hospitalets apparatur med, eksempelvis store scannere. Når der køles med grundvand udnytter man, at temperaturen i grundvandet altid er forholdsvis lav. Det koster derfor mindre energi at pumpe det allerede kolde vand op end at afkøle det varmere vand, der allerede er tilgang til. Når kølevandet har været igennem køleanlægget bliver det varmet op og kan bruges til opvarmning. De foreløbige undersøgelser viser, at hospitalet har mulighed for at drage fordel af at gemme det opvarmede vand i jorden og trække det op igen om vinteren. Når det varme vand har været brugt til opvarmning, bliver det koldt igen og kan sendes retur til det kolde kammer.

Resultatet af Glostrup Hospitals undersøgelser er nu forelagt de private aktører i det offentlig-private partnerskab. Deres beregninger vil vise, om der er økonomi i at etablere det nye køleanlæg eller dele af det som grundvandskøling.

Hjælpende hånd til kommuner

Hvis det lykkes at etablere grundvandskøling, får de omkringliggende kommuner en hjælpende hånd

I tidens løb har forurenet grundvand fra den gamle industripark, Hersted Vest, rykket sig nærmere hospitalet og de grundvandskamre, der ligger syd for hospitalet. Hvis grundvandskøling etableres, vil der være mulighed for, at grundvandet blive filtreret og renset, inden det sendes retur til undergrunden.​

Redaktør