Nyt værktøj skal hjælpe udviklingshæmmede med at blive udredt for demens

Det har hidtil været en stor udfordring at udrede det stigende antal udviklingshæmmede, der hvert år rammes af en demenssygdom, men nu har en forsker på Rigshospitalet fundet en ny og effektiv metode til at udrede udviklingshæmmede for demens

​​​

Lise Cronberg Salem har netop afsluttet sit ph.d.-studie på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, hvor hun de seneste tre år har været ansvarlig for at udrede udviklingshæmmede, der bliver henvist til Hukommelsesklinikken for at blive undersøgt for demens.

- Den største gruppe blandt de udviklingshæmmede er personer med Downs Syndrom. Mange af dem får Alzheimers sygdom tidligt og får derfor demenssymptomer. Personer med Downs Syndrom er sværere at udrede end andre patienter, fordi de har vanskeligt ved at fortælle, hvilke problemer de oplever. Mange af dem er mentalretarderede, og derfor kan demenssymptomerne være svære at opdage, forklarer Lise Cronberg Salem.

En yderligere udfordring er, at det er svært at bruge de samme undersøgelsesmetoder, som man ellers bruger til at stille en demensdiagnose, fx skanning af hjernen, blodprøver, osv.

Tyndere diagnosegrundlag end for andre patientgrupper

I løbet af sit studie har Lise Cronberg Salem derfor udviklet en ny undersøgelsesmetode, en såkaldt kvantitativ EEG-undersøgelse, hvor man via en slags hætte får målt sine hjernebølger, der så sendes igennem et computerprogram, der kan måle højde og bredde på hjernebølgerne. I studiet har hun sammenlignet en gruppe personer med Downs Syndrom, der havde en demenssygdom, med en gruppe der ikke udviste tegn på demens. Og undersøgelsen viste, at der var en klar forskel på de to grupper.

- Metoden fungerer godt i praksis, fordi mange af de udviklingshæmmede godt kan samarbejde om at få taget et EEG. De skal bare ligge på en seng og slappe af med en hætte på hovedet. De skal ikke ind i nogen stor maskine eller lignende, forklarer Lise Cronberg Salem og fortsætter:

- Vores udredninger har indtil nu ofte bygget på et tyndere grundlag for denne gruppe end for alle de andre patienter. Derfor er vi nødt til at udvikle nogle andre metoder, så vi kan sikre vores diagnoser bedre. Vi kan ikke bare sige, at vedkommende er dement, fordi at han eller hun udviser tegn på demens, vi er nødt til at have nogle stærke kriterier at bygge diagnosen på, udtaler Lise Cronberg Salem.

På baggrund af Lise Cronberg Salems studie iværksætter flere lande nu lignende studier med brug af EEG-undersøgelser som diagnosticeringsværktøj.

For mere information, kontakt:

Lise Cronberg Salem, læge og ph.d., Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, tlf.: 3545-7119, lise.cronberg.salem@regionh.dk


Redaktør