Nyt neurorehabiliteringshus inddrager patienter, pårørende og personale

Et neurorehabiliteringshus med nyttehave, hvor der kan dyrkes planter, og som har trægulve og gardiner i stedet for linoleumsgulv og persienner. Det er nogle af de forslag, som er kommet frem blandt patienter, pårørende og personale de sidste par måneder i samarbejdet om det nye byggeri.

Helt unikt for en byggeproces bliver det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital skabt af både patienter, pårørende, personale og arkitekter. Siden marts 2014 har forskellige brugergrupper givet input til, hvordan det nye byggeri skal tage sig ud. En proces brugerne er gået til med stort engagement og seriøsitet. Mandag d. 16. juni blev første del af brugerprocessen afsluttet med arrangementet ’Kick videre’. Her blev alle ideerne fra brugergrupperne fremlagt, og den næste fase i byggeriet blev samtidig skudt i gang.


Der blev lyttet opmærksomt til fremlæggelsen af resultater fra første del af brugerprocessen.

Brugernes input bliver hørt

I brugerprocessens første del har der været fokus på at få afdækket de forskellige behov i det nye hus. På mødet den 16. juni blev alle disse behov og forslag til at dække behovene fremlagt. Det har blandt andet været et gennemgående tema, at det er vigtigt for patienterne, at de både føler sig respekteret som privatpersoner og ikke kun som patienter. Det har affødt en del forslag til stuernes indretning og udearealerne:

•  Trægulve frem for linoleum, og gardiner frem for persienner, begge dele er med til at skabe en følelse af hjem og ikke hospital.
•  Møblementet skal være så fleksibelt som muligt, så patienten kan give stuen sit eget præg, og så der kan skabes plads til pårørende.
• Nyttehave og haveværksted, hvor der kan dyrkes og høstes planter, som giver mulighed for ro og adspredelse.

 De mange forslag er alle med til at tydeliggøre de forskelligartede behov, brugergrupperne har, og som det er vigtigt at tage højde for i byggeriet.

Der blev snakket videre om de mange muligheder i det nye neurorehabiliteringshus til mødet.

Konkrete planer for byggeriet

Mødet den 16. juni 2014 var for alle involverede i byggeprojektet. Der vil i denne næste del blive lagt vægt på at gøre planerne helt konkrete. Også her skal patienter, pårørende og personales forslag og idéer være med til at rykke byggeprocessen i den rigtige retning. Der bliver fortsat fokus på patienten og på at give personalet de bedste muligheder for at levere et godt og professionelt behandlingsforløb under gode arbejdsforhold. Brugerprocessen afsluttes til september 2014.

Om Neurorehabiliteringshuset

På Glostrup Hospital bliver der bygget et nyt neurorehabiliteringshus, der skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og rehabilitering af patienter med traumatiske, komplekse og mellemsvære hjerneskader samt patienter med rygmarvslidelser fra hele Østdanmark. Projektet bliver til i tæt samarbejde mellem arkitekter og patienter, pårørende og personale.

Det nye neurorehabiliteringshus bliver på ca. 25.000 m2 og får 125 sengestuer med eget bad og toilet. Huset har et budget på 714 millioner kr. og forventes at kunne tages i brug i 2018.

Neurorehabiliteringshuset udgør sammen med et nyt grønt parkeringshus Nyt Hospital Glostrup. De to projekter baseres på de tre bæredygtighedsaspekter, nemlig socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere om neurorehabiliteringshuset her >>


Redaktør