Nyt brugerpanel i JMC rådgiver Videnscenter for Tidligt Fødte Børn

Syv brugere skal fremover hjælpe Videnscenter for Tidligt Fødte Børn med at udvikle og optimere hjemmesiden og centrets funktioner.

​​

Om centret

Videnscenter for Tidligt Fødte Børn er et videnscenter henvendt til fagfolk, som i relation til deres arbejde har brug for viden om tidligt fødte børn, deres udvikling, opvækst og støtte. Videnscentrets hjemmeside består af en faglige informationer og viden om tidligt fødte, deres opvækst, skolegang, udviklingsproblemer, motorik etc. Målgruppen er sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt læger og andre, der i deres job møder tidligt fødte børn efter ud­skrivelsen fra hospitalet. 

Om brugerpanelet

For at sikre, at hjemmesiderne indeholder informati­on og viden, der er relevant for målgruppen, har Videnscentret etableret et brugerpanel, sammensat af et repræsentativt udsnit af målgruppen: En sundhedsplejerske, en pædagog, en socialpædagog, en tilsynsførende pædagog, en børnehaveklasselærer og SFO-leder samt en lærer fra de større klasser. Brugerpanelet skal styrke brugervinklen på hjemme­siden og være en sparringspartner for videnscentret på tekster, tiltag og videreudvikling af centret og in­formationerne på hjemmesiden.

Videnscenter for Tidligt Fødte Børn, blev oprettet i 2010, for at samle viden til fagprofessionelle, der ar­bejder med tidligt fødte børn og deres familier. Hjemmesiden besøges dagligt af ca. 100 personer, der hver ser 5 sider i gennemsnit. På en måned er der således omkring 2.000 besøgende (unikke), og omkring 8.400 sidevisninger, hvilket vidner om rigtig stor interesse for hjemmesiden og emnet.

Det er planen, at brugerpanelet skal mødes med videnscentret 2-3 gange om året for at se på hjemmesiden og diskutere udvalgte temaer. Første møde var den 5. februar, hvor hjemmesiden blev nøje gen­nemgået, og der var både ros og input til både vide­reudvikling af det eksisterende samt input til nytænk­ning i form af fortællinger fra forældre om samarbej­det med fagpersonerne. Næste møde bliver i starten af juni 2014, hvor panelet forhåbentlig er udvidet med både en praktiserende læge, en fysioterapeut og andre relevante fagpersoner, hvis muligt.

Videnscenter for Tidligt Fødte Børn  

Redaktør