Nyt brugerpanel for patienter og pårørende i JMC

​Juliane Marie Centret inviterer patienter og pårørende til at deltage i et brugerpanel. Deltagerne skal ​give input og være sparringspartner for centret.​

Juliane Marie Centret er i øjeblikket i gang med at kortlægge alle nuværende patientforløb i centret og designe fremtidens patientforløb. ​For at få input fra dem, der ved mest om forløbene og styrke brugervinklen i centret, inviterer centret nuværende og tidligere patienter pg pårørende til at deltage i et brugerpanel.
Brugerpanelet skal komme med ideer og være centrets sparringspartner i forhold til både indretning og design af fremtidens patientforløb gennem fokusgrupper, interviews, dialogmøder og workshops om fremtidens patientforløb.​
Redaktør