Nye overlæger

​Jesper Yde er blevet konstitueret som audiologisk overlæge, og Anders Bilde bliver overlæge med henblik på varetagelse af bihulekirurgi og såkaldt anterior skull base-kirurgi.​​

Anders Bilde

Anders Bilde er indstillet til overlægestilling pr. d. 1/1 2015 med henblik på varetagelse af bihulekirurgi og såkaldt anterior skull base-kirurgi. Anders Bilde kommer fra afdelingslægestilling her og er også kendt for den store forskningsindsats foruden undervisning, som han har forestået de senere år.

Jesper Yde 

Jesper Yde er blevet konstitueret som audiologisk overlæge og udgør sammen med ledende audiologopæd Cecilia Fernandez Samar funktionsledelsen i den nylig samlede audiologiske funktion på både Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital, hvor al klassisk audiologi fremover håndteres på Bispebjerg Hospital, mens den specialiserede audiologi (herunder bl.a. cochlear implants og børneaudiologi) varetages på Gentofte Hospital. 


Redaktør