Nye analyser på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

​Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet, hjemtog pr. 1. juni 2014 følgende analyser fra Statens Serum Institut.Rekvirering

Alle analyser kan fra august 2014 rekvireres i Opus/eMikro (elektronisk rekvirering af mikrobiologi). 

Analyserne kan også rekvireres på papirrekvisitionssedler, men analysen skrives i hånden, da der er ikke fortrykte felter til alle analyserne. HHV-6A/B, HHV-7 DNA PCR kan også rekvireres via Labka.

Redaktør