Ny viden om amning af tidligt fødte børn

En ny ph.d. fra Rigshospitalet samler viden om amning af tidligt fødte børn i Danmark.

​​​

Det er forskningssygeplejerske Ragnhild Måstrup fra Neonatalklinikken, der har undersøgt, hvordan det står til med amning af tidligt fødte i Danmark.


Og det står godt til, konkluderer Ragnhild Måstrup i ph.d.-en: Mødrene til de tidligt fødte børn i Danmark, kommer i gang med amning i samme udstrækning som børn født til tiden, dvs. op mod 99 %. Ved udskrivelse er 68 % af de tidligt fødte børn fuldt ammede og 17 % delvist ammede.

I ph.d.-en undersøger Ragnhild Måstrup også, hvilke faktorer, der påvirker amningen af tidligt fødte. Nogle af de faktorer, som ser ud til at have en positiv sammenhæng med fuld amning af de tidligt fødte børn er; minimering af brugen af narresut, hud-mod-hud-kontakt mellem barn og forælder samt medindlæggelse af mor på neonatalafdelingen efter fødslen.

Nogle af de faktorer, der ifølge ph.d.-en har en negativ sammenhæng med amningen er; brug af suttebrikker og sen start på udmalkning af modermælk. Det samme gælder faktorer som tvillinger, meget tidligt fødte, kort ammeerfaring fra tidligere børn, lav uddannelse og rygning.

Phd.-en dokumenterer, at danske neonatalafdelinger prioriterer gode ammeforhold for mor og barn. Det ses bl.a. ved brugen af hud-mod-hud-kontakt mellem barnet og forældrene, rutiner omkring udmalkning og tilbageholden anvendelse af sutteflasker. Kun  fem afdelinger havde på daværende tidspunkt mulighed for at medindlægge barnets mor direkte efter fødslen.

Ragnhild Maastrup forsvarer ph.d.-en ”Breastfeeding of preterm infants. Associated factors in infants, mothers and clinical practice” redag d. 23. maj 2014 kl. 13.00 i Health Science Centre, Lunds Universitet, Baravägen 3, Lund, Sverige, SSSH-salen, plan 1.
Se afhandl​ingen her:

Ragnhild Måstrup er leder af Videnscenter for Amning af børn med Specielle Behov, og hun er certificeret ammekonsulent.
Læse mere om Videnscenter for Amning af børn med specielle behov​.

For yderligere information, kontakt:

Sygeplejerske Ragnhild Måstrup
Ragnhild.maastrup@regionh.dk
Mobil 22 56 60 91

Neonatalklinikken 5023
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Rigshospitalet - a part of Copenhagen University Hospital


Redaktør