Ny viden kan hjælpe patienter, der rammes af hjerneskade efter hjertestop

Postdoc i Forskerpark Glostrup Sara Ellinor Johansson forsker i de processer, der medfører en hjerneskade efter nedsat blodtilførsel til hjernen. I månedens artikel fortæller hun om et forsøg med en bestemt hæmmer, der reducerer skader efter nedsat blodtilførsel til hjernen.

Hvad forsker du i?

I min forskning fokuserer jeg på de ændringer, der sker i hjernens blodkar efter nedsat blodtilførsel til hjernen. Den primære årsag til nedsat blodtilførsel til hjernen er hjertestop, hvor blodforsyningen til hele eller dele af hjernen reduceres eller stopper helt i en kort periode. Det resulterer i en utilstrækkelig tilførsel af ilt og glukose, som kan medføre alvorlige hjerneskader eller at man dør. Hjerneskaderne kan forværres i dagene efter hjertestoppet, da der opstår et fald i blodgennemstrømningen karakteriseret ved øget sammentrækning af hjernens blodkar. Dette kan vare i flere dage efter hjertestoppet.

Hvilke resultater viser du i artiklen?

Vi har tidligere vist, at der sker en forøgelse af bestemte receptorer i væggen af hjernens blodkar efter nedsat blodtilførsel til hjernen hos rotter. Disse receptorer trækker blodkarrene sammen, hvilket nedsætter blodgennemstrømningen til de i forvejen udsatte områder.

I denne artikel viser vi, at behandling af rotter med et middel (en MEK1/2 hæmmer) kan sænke/forhindre det forøgede udtryk af receptorer, der resulterer i øget sammentrækning af blodkarrene. Derudover er de målte neurologiske skader forbedret blandt de rotter, der er behandlet med hæmmeren, lige som der er færre rotter, der dør sammenlignet med de rotter, der ikke er behandlet.

Hvilken betydning har resultaterne for hvilke patienter?

På sigt håber vi, at vores resultater kan hjælpe patienter, der rammes af en hjerneskade efter hjertestop. Resultaterne giver os en ny viden om de processer, der medfører en hjerneskade efter nedsat blodtilførsel til hjernen og peger mod en ny vinkel på den medicinske behandling af de symptomer, der rammer hjertestoppatienter.

Hvilken forskergruppe og evt. afdeling er du en del af?

Jeg arbejder som postdoc hos professor Lars Edvinsson, Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling i Forskerpark Glostrup. Gruppen er en grundforskningsenhed med særligt fokus på de molekylære ændringer, der sker i hjernens og hjertets blodkar, efter de har været udsat for nedsat blodforsyning.

Redaktør