Ny vagtordning giver hurtigere adgang til neurofysiologiske undersøgelser

Klinisk Neurofysiologisk Klinik nye vagtordning betyder hurtigere afvikling af klinikkens EEG-undersøgelser og dermed en hurtigere diagnosticering og patientbehandling ude i afdelingerne.

​​​

Klinisk Neurofysiologisk Klinik har oprettet en ny vagtordning til undersøgelse af akutte patienter. Udover i dagtimerne er det nu også er muligt at foretage EEG-undersøgelser i aftentimerne og i weekenderne.

Ordningen betyder, at akutte patienter, der eksempelvis skal overvåges med en kontinuert EEG-undersøgelse, hurtigere kan komme til og dermed efterfølgende hurtigere blive diagnosticeret og behandlet.

”Vores undersøgelser bliver udført tidligere, end de ellers ville. Dermed kan patienterne hurtigere blive diagnosticeret og behandlet ude i afdelingerne. Hvis en patient eksempelvis bliver indlagt en fredag, så kan vi i dag lave EEG undersøgelserne i løbet af weekenden og ikke som tidligere vente til mandag ,” siger ledende neurofysiologiassistent, Jette Østerberg Lauridsen.

Indlagte patienter undersøges også hurtigere

Vagtordningen har fungeret siden august i år. På hverdage fra kl. 13.30-21.00 og i weekenderne fra kl. 11.30-19.00 er det nu en bioanalytiker eller en neurofysiologiassistent på vagt i afdelingen samt en overlæge med fjernadgang. Klinisk Neurofysiologisk Klinik kan med vagtordningen i højere grad udføre undersøgelserne på de tidspunkter patienterne og de øvrige afdelinger på Rigshospitalet har behov for.

Ordningen sigter først og fremmest mod hurtigere at undersøge de akutte patienter, men giver også mulighed for at tage andre indlagte patienter.

”Når vi ikke har akutte undersøgelser, kan vi bruge tiden på de øvrige indlagte patienter. På den måde kan afdelinger modtage undersøgelsessvar samme aften i stedet for som tidligere at skulle vente til dagen efter. I mange tilfælde giver det patienterne en hurtigere afklaring, så de kan blive udskrevet og komme hjem,” siger overlæge Martin Fabricius.


Redaktør