Ny type hjerneskanning kan revolutionere behandling af depression

Danske forskere har som de første i verden udviklet en skanningsmetode, der kan give et præcist billede af, om glædessignalstoffet serotonin fungerer inde i hjernen. Opdagelsen kan få afgørende betydning for diagnostik og behandling af depression.
Depressioner kan have mange årsager. En årsag kan være, at mængden af glædes-signalstoffet serotonin i hjernen er lav. Derfor har forskere fra Rigshospitalet og Lundbeckfondens forskningscenter CIMBI opfundet en metode, hvor man let og smertefrit kan afbilde serotonin-niveauerne i hjernen hos en person.

”At vi kan lave billeder af hjernens serotonin-niveau er helt nyt. Det giver os en objektiv måde at undersøge et meget væsentligt kemisk kommunikationssystem i hjernen. Det er ikke alene vigtigt i forhold til at diagnosticere depression. Det styrer også en lang række funktioner som appetit, seksualfunktion, humør og døgnrytme, som vi nu kan blive klogere på ved det enkelte individ,” siger professor og overlæge Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet.

Lykkepiller eller ej?

Den nye metode til skanning af serotonin i hjernen har et særligt stort potentiale som redskab til at se, hvordan forskellige typer af lægemidler virker mod depression:
"Metoden kan være med til at revolutionere, hvordan vi håndterer depressioner," fortæller Gitte Moos Knudsen.

Hun forklarer, at mange depressioner i øjeblikket behandles med lykkepiller, som er målrettet til at øge de lave serotonin-niveauer i hjernen. Desværre virker lykkepillerne kun på omtrent halvdelen af dem, som får pillerne. Depression kan nemlig også skyldes andre forstyrrelser i hjernens funktion. Den nye hjerneskanning kan nu afsløre om depressionen skyldes lave serotonin-niveauer, eller om man skal finde andre behandlingsmåder.

Redaktør