Ny tendens: Færre patienter opereres i ryggen

Der er sket et klart fald i antallet af rygoperationer, som Region Hovedstaden foretager eller visiterer videre til. Det viser nye tal fra regionens rygcenter på Glostrup Hospital. Det er en fordel for mange rygpatienter, der kan have gavn af andre tilbud. Tallene viser især et fald i antallet af rygoperationer, som Region Hovedstaden henviser til privathospitaler i 2013.

Nye tal fra Glostrup Hospital viser, at færre patienter i Region Hovedstaden bliver opereret for en ryglidelse, når man ser på det samlede antal af operationer på hospitalets Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og operationer via det frie sygehusvalg.

I 2013 blev der i alt gennemført 2.010 rygoperationer, sammenlignet med 2.436 i 2011. Det svarer til et fald på 17,5 pct. Samtidig udføres flere af operationerne på Glostrup Hospital.

Ledende overlæge Henrik Røgind fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme ved Glostrup Hospital fortæller, at der er flere mulige forklaringer på de faldende antal operationer.

- For et par år siden samlede Region Hovedstaden de forskellige specialer inden for ryggen i et nyt videncenter på Glostrup Hospital. Det har skabt et tæt samarbejde mellem medicinske læger, kirurgiske læger, fysioterapeuter og sygeplejersker, og vi har igangsat en række nye initiativer som for eksempel tværfaglige udredningsforløb. Vi er blevet bedre til at udnytte de ressourcer, der er til rådighed.

Vi har samtidig etableret et godt samarbejde med afdelinger på regionens øvrige hospitaler, og vi oplever, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen med det formål at reducere antallet af rygoperationer gradvist er blevet implementeret. Det kan alt sammen være med til at forklare, hvorfor vi ser et fald i antallet af rygoperationer i disse år,” siger Henrik Røgind og tilføjer:

- Uanset årsag er det godt nyt for en del patienter. Selv om det kan være et godt og sikkert behandlingstilbud, er det ikke alle, der har effekt af en operation. Desuden er en operation altid forbundet med risiko for komplikationer. Patienter, der har brug for det, får naturligvis en operation, men mange patienter får i dag et alternativt tilbud, i form af hjælp til smertehåndtering og træning. I rigtig mange tilfælde helbreder ryggen nemlig sig selv.

Færre patienter henvises til privathospitaler

Ifølge de nye tal er antallet af rygoperationer på Glostrup Hospital steget fra 1.666 i 2011 til 1.708 i 2013, mens antallet af henvisninger til privathospitaler i samme periode er mere end halveret fra 770 i 2011 til 302 i 2013.

Jeg har en klar forventning om, at antallet af henvisninger til privathospitaler vil falde yderligere de kommende år, siger Henrik Røgind.

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, der blev etableret på Glostrup Hospital i 2012, er i dag Danmarks førende tværfaglige videncenter for rygbehandling. Her kan læger, fysioterapeuter og sygeplejersker varetage patienternes samlede behov fra forebyggelse til undersøgelse, behandling og genoptræning på et sted.

2011 2012 2013

Antal rygoperationer på Glostrup Hospital*

2436 2273 2010
Antal rygoperationer på Glostrup Hospital 1666 1617 1708
Antal rygoperationer hvor Region Hovedstaden har henvist til privathospitaler 770 656 302


*Dækker operationer som er foretaget på det offentliges regning. Eventuelle operationer finansieret via private forsikringer og lignende er ikke registreret.

Redaktør