Ny strategi for forskning og udvikling i sygeplejen

​Klinikkens første forsknings- og udviklingsstrategi i sygeplejen er netop blevet publiceret.​​
​​
Formålet med strategien er at beskrive, hvordan vi i sygeplejen arbejder målrettet med at inddrage og generere sygeplejefaglig evidens, der kan videreudvikle den højt specialiserede sygepleje til patienter med øre-næse-halskirurgiske lidelser

Håbet er at strategien, hvis fokus er i højere grad at anvende forskningen i klinisk praksis, kan være med til at sikre, at patienterne til stadighed tilbydes sygepleje af højeste internationale kvalitet, og at sygeplejen i fremtiden lever op til de forventninger vores patienter vil efterspørge.

”Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen” er udarbejdet i den samlede sygeplejefaglige ledelse og stab i klinikken, med ønsket om at skabe tydelighed, retning og synergi for at efterleve målsætningerne og det høje ambitionsniveau, der er formuleret i Rigshospitalets og RegionH’s strategier og politikker.

​​​
Redaktør