Ny MR-metode kan hjælpe sklerosepatienter

En ny MR-scanningsmetode afslører defekter i blod-hjerne-barrieren hos sklerosepatienter. Dét viser læge og ph.d. Stig Præstekjær Cramer i denne måneds forskningsartikel.

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i utætheder i blod-hjerne-barrieren ved multipel sclerose. Vi har på Glostrup Hospital udviklet en ny metode, der gør os i stand til at måle lokale utætheder i blod-hjerne-barrieren meget præcist blot med en magnetisk resonans-scanning med kontraststof.

Hvilke resultater viser du i artiklen?

Blod-hjerne-barrieren udgør hos raske mennesker en stort set uigennemtrængelig barriere mellem blodet og hjernevævet, og den forhindrer normalt skadelige substanser, så som bakterier eller kroppens egne immunceller, i at trænge fra blodet ind i hjernevævet. Hos sklerosepatienter har vi vist, at barrieren er en anelse mere utæt i det tilsyneladende raske hjernevæv. Desuden har vi fundet ud af, at barrieren er markant mere utæt, når patienterne oplever et skleroseattak, og at medicinsk behandling gør barrieren mere tæt.

Hvilken betydning har resultaterne for hvilke patienter?

Fundet er spændende fordi en sådan defekt i blod-hjerne barrieren kan muligvis være en medvirkende faktor til at man udvikler multipel sklerose.

Desuden er det muligt, at metoden kan bruges til at bestemme, om en sklerosepatient har et attak eller ej, hvilket af og til kan være svært ud fra en klinisk vurdering.

Derudover vil metoden muligvis kunne bruges til at monitorere effekten af en given behandling hos den enkelte patient.

Hvilken forskergruppe og evt. afdeling er du en del af?

Jeg er ph.d.-studerende i Enhed for funktionel billeddiagnostik, Diagnostisk Afdeling, og det er professor Henrik Larsson, der har opfundet MR-metoden, og som er vejleder på mit ph.d.-projekt.

Redaktør