Ny forskning kan hjælpe patienter med hovedpine grundet medicinoverforbrug

Overlæge Lars Bendtsen fra Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital, forsker i hovedpine. I Månedens artikel fortæller han om, hvordan det hjælper patienter med hovedpine grundet medicinoverforbrug at trappe ud af de smertestillende tabletter.

Hvad forsker du i?

Hovedpine er en af de hyppigste lidelser, der findes, og hører blandt de sygdomme, der medfører de største gener både for den enkelte og for samfundet. Jeg har forsket i hovedpine siden 1992 og skrev ph.d.- afhandling og senere doktordisputats om årsager til og behandling af spændingshovedpine. Senest har jeg forsket i hovedpine grundet medicinoverforbrug. 

Hvilke resultater viser du i artiklen?

Hvis man hyppigt tager smertestillende medicin for hovedpine, f.eks. almindelige smertestillende tabletter som paracetamol eller ibuprofen, kan denne medicin begynde at virke omvendt, så medicinen vedligeholder og forværrer hovedpinen. Dette kaldes medicinoverforbrugshovedpine og er meget almindeligt i hele verden. Alene i Danmark skønnes 100.000 personer at lide af dette. Patienter med hovedpine grundet medicinoverforbrug vil typisk have kraftig hovedpine dagligt, betydelig nedsat livskvalitet og som følge heraf ofte lide af depression og angstsymptomer.

Månedens artikel er resultatet af et EU-projekt hvor Dansk Hovedpinecenter deltog i samarbejde med forskergrupper i Chile, Argentina, Italien, Tyskland og Spanien. Vi inkluderede i alt 694 patienter som led af svær hovedpine grundet medicinoverforbrug. Patienterne blev trappet helt ud af den smertestillende medicin i løbet af to måneder. Vi kunne demonstrere, at seks måneder efter medicingennemgangen var både hovedpinen, påvirkning af livskvaliteten og depression alle reduceret med mere end 50 %, og mere end 90 % af patienterne var kureret for deres overforbrug.

Hvilken betydning har resultaterne for hvilke patienter?

Resultaterne viser, at det er absolut nødvendigt at være opmærksom på, hvor meget smertestillende medicin hovedpinepatienter indtager, da dette i høj grad kan forværre deres livskvalitet. Medicingennemgang er en meget billig og effektiv metode til behandling af disse patienter, hvilket er vigtigt i vores del af verden men i endnu højere grad i lande, hvor ressourcerne er sparsomme. Resultaterne vil uden tvivl få stor betydning for patienter med medicinoverforbrugshovedpine i store dele af verden.

Hvilken forskergruppe og evt. afdeling er du en del af?

Jeg er overlæge, klinisk lektor ved Københavns Universitet og en del af forskergruppen og ledelsen i Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital. Dansk Hovedpinecenter er grundlagt i 2001 og er i 2010 blevet et såkaldt Center of Global Excellence som anerkendelse af, at vi er blandt verdens største og førende hovedpinecentre både inden for behandling af og forskning i hovedpine.

Redaktør