Ny centerdirektør i Finsencentret

Leif Panduro Jensen tiltrådte pr. 1. september som ny centerdirektør i Finsencentret

​​​


Tak for velkomsten!

Jeg har i skrivende stund været centerdirektør i en uge og vil gerne sige tak for den varme velkomst, jeg er mødt med overalt, inkl. fra de mange, der afså tid til min velkomstreception.  

Min baggrund kender I nok fra det, der blev skrevet i pressemeddelelsen ved min ansættelse. Jeg er læge af baggrund og speciallæge i karkirurgi, og er uddannet og har arbejdet på Rigshospitalet i mange år. Derudover har jeg en master i ledelse fra CBS.

Senest kommer jeg fra en stilling som lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital, hvor jeg har været i 2½ år. Min interesse for ledelse stammer langt tilbage og har bl.a. sammenhæng med min interesse for kvalitetsudvikling, som jeg har arbejdet med i hele min faglige karriere. Specielt har jeg haft interesse i databaser og indikatorer, og har den grundlæggende opfattelse, at hvis man virkelig vil ændre noget til det bedre, er man nødt til at vide, hvor man kommer fra og sætte mål for, hvor man vil hen. Det kræver altså meningsfulde data. Denne tilgang er kun forstærket i min tid på Nordsjællands Hospital, hvor vi arbejdede med at få meningsfulde data helt tæt på den sundhedsfaglige indsats tæt på patienten, til brug på daglig basis i klinikken. Dette skal prioriteres, hvor jeg til gengæld er stærk modstander af at bruge tid på at indsamle data, der bruges til meget lidt, det er spild af værdifuld tid for alle. Den nye sundhedsplatform vil helt sikkert bidrage positivt, jeg er dybt involveret i implementeringen som én af de udpegede ”champions”, hvor jeg netop skal arbejde meget med onkologi, hæmatologi og kræftpakker. Et af mine fokusområder her er muligheden for automatisk indsamling af data, der skal udnyttes maksimalt.

Så den databaserede tilgang er vigtig for mig, og brugt rigtigt, og understøttet rigtigt af sundheds-IT, kan den styrke både det sundhedsfaglige arbejde, ligesom det kan danne grundlag for den indsats, vi laver med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, som det fx ses meget tydeligt i Finsencentret med ”Planetree” og patientinvolvering.

Et andet vigtigt fokus for mig er den sundhedsfaglige indsats, det er derfor vi overhovedet er her, og det er det vigtigste. Økonomi og organisation kan i perioder fylde en del, som i øjeblikket med næste års budget, men man må aldrig tabe det egentlige formål af syne, vi er her for at tilbyde den bedst mulige indsats for de patienter, der er i vores varetægt. Og her er ambitionsniveauet meget højt i Finsencentret, som i det hele taget på Rigshospitalet, behandling og forskning går hånd i hånd for at hele tiden at leve op til et internationalt ambitiøst niveau. Det vil jeg gerne være med til, og det har været en vigtig faktor for at søge stillingen.

Privat er jeg gift og har 2 voksne børn, der for længst er flyttet hjemmefra. Jeg bor ved Amager Strandpark, og nyder bylivet tæt på sammen med de grønne omgivelser. Vand har altid været et omdrejningspunkt i mit liv, for det første er jeg gammel svømmer – nu mest gammel – og er stadig involveret som lægerepræsentant i Europæisk svømning. Men jeg holder af de fleste våde aktiviteter, som der heldigvis også er plads til her på Amager, hvor jeg bl.a. har en havkajak liggende. Ellers rejser jeg meget, og holder meget af mødet med fremmede kulturer. Jeg dyrker motion af lyst, mest cykling og løb.

Jeg glæder mig til at komme i gang for alvor i Finsencentret, at lære mange af jer bedre at kende, og sammen med jer at udvikle centrets klinikker videre fra det gode niveau, der allerede er.


Redaktør