'Navigatoren' gav ro på

I 2014 kører Kræftens Bekæmpelse et projekt med frivillige, der hjælper socialt sårbare patienter i deres vej gennem systemet. Det har vi også haft glæde af i Onkologisk Klinik.

​​​

22 frivillige er blevet uddannede til navigatorer og næsten 30 patienter i København har fået tilknyttet en navigator. Opgaven er at støtte kræftpatienten hele vejen gennem dennes kræftforløb ved på forskellig vis at skabe overskuelighed og sammenhæng. Navigatoren kan fungere som bisidder ved patientens møde med social- og sundhedsvæsenet, hjælpe med praktiske ting som at arrangere transport og ved at undersøge muligheder for at opnå økonomisk støtte. Den røde tråd gennem alle navigatorens opgaver er at give omsorg, personlig støtte og ikke mindst støtte til egenomsorg.

Målgruppen er typisk de patienter, der er lavere uddannet, har dårlig livsstil, mangler støtte i form af et netværk, har flere diagnoser og forløb på forskellige hospitaler – patienter, der har svært ved at sige tingene og slå igennem overfor sundhedspersonalet og som måske ikke altid møder op til aftaler. Det er en patientkategori, som sundshedspersonalet har stor omsorg og sympati for – men hvor tiden ikke altid rækker, og hvor man sender patienten hjem med en følelse af ikke at have hjulpet nok.
 
Kort efter, at sygeplejerske i GI-teamet Susanne Bergmann hørte om projektet, fik hun en ny patient, som hun så kunne have glæde af en navigator. Han kom første gang med sin kone, og de havde brug for en rød tråd: ”Min mand er en hel person, hvorfor er han delt op i alle disse diagnoser?” spurgte hun – og de indledende møder blev timelange. Susanne tog en snak med patienten om navigator-tilbuddet, og da patienten takkede ja, ringede hun til projektleder fra Kræftens Bekæmpelse Mia Hutters, der fandt den helt rigtige navigator til patienten og hans kone.

Efter det kom der ro på. Patienten havde navigatoren med til samtalerne med os – og det var tydeligt, at navigatoren havde haft forberedende møder med parret, for hun virkede som advokat for konen og havde spørgsmål med fra hende. Man kunne mærke lettelse hos manden, der i de følgende møder virkede glad, smilende og rolig. Sygeplejevejleder Karen Anna Riis-Pedersen var også med til nogen af møderne, og det slog hende, hvor hjælpsom navigatoren var: ”Hun var så neutral i sin måde at være på… hun sikrede sig, at han fik svar på sine spørgsmål, uden at hun tog over for ham. Hun understøttede ham uden at tolke på det, han sagde. Det blev tydeligt for mig, hvor hjælpsomt det kan være, at have én med, der ikke agerer på systemets præmisser.”

Mia Hutters, projektleder fra Kræftens Bekæmpelse, kører projektet frem til årsskiftet. Inden længe lukkes der ned for tilgang til nye patienter – men håbet mange steder er, at der findes penge til at fortsætte projektet: ”Det, jeg er mest stolt af, er mine frivillige – de gør et kæmpe stykke arbejde. Jeg håber, vi får mulighed for at fortsætte samarbejdet med dem”.

Lad os krydse fingre for, at det lykkes. Vil du læse mere om, hvordan patienterne har oplevet at have en navigator, så læs det seneste medlemsblad fra Kræftens Bekæmpelse: ”Tæt på Kræft” eller deres frivilligblad ”Sløjfen”.


Redaktør