Modtagelsen

Modtagelsen skal udstråle ro og imødekommenhed.

​​

I Finsencentret får vi hjælp til at gentænke måden, vi indretter vores modtagelse og venteområder.

Da vi i 2013 afholdt fokusgruppeinterview som opstart på Planetree var der særligt ét forbedringsområde, der trådte frem - de fysiske rammer. Mangel på plads og en rød tråd i indretningen gør det mange steder svært for patienterne at orientere sig, ligesom det har betydning for deres bevægelsesfrihed og privatliv. Medarbejderne efterlyser rum, der sikrer diskretion og bedre opholdsmuligheder for patienterne.

Som en del af Ventet og Velkommen arbejder vi derfor sammen med arkitektfirmaet Linda Korndal. De skal hjælpe os med re-tænke vores modtage og ventearealer. Opgaven er – med udgangspunkt i 4 forskellige modtageområder i Finsencentret - at udvikle et indretningskoncept og en designmanual, som vi fremover vil bruge, når vi ombygger og forbedrer de fysiske rammer. Løsningerne skal leve op til følgende principper:
 
 • Værdighed, respekt og tryghed 
 • Indbydende rammer 
  • Ro og harmoni 
  • Orden og professionalisme 
 • Nemt at finde vej og at finde sig til rette 
 • Genkendelighed og multifunktion (rum kan udnyttes 24/7) 
 • Nyttiggørelse af ventetid 
 • Tydelig markering af familie/pårørendes muligheder 
 • Diskretion 

Første fase er gennemført. Områderne er observeret og kortlagt (flowanalyser) – og centrets forskellige patientprofiler er beskrevet med de forskellige situationer og behov, som de har – og som vi gerne skulle kunne imødekomme. Medarbejdere er blevet interviewet – ligesom patientpanelet for Ventet og Velkommen er kommet med vigtige pointer til det videre arbejde. Vi har patienter, der opholder sig hele dage i vores ambulatorier – og det stiller ekstra krav til ventefaciliteterne.

Her er et lille udpluk af citater med ønsker til indretning: 

 • Ved modtagelse betyder det uendeligt meget, at personalet bruger ens navn
  • så føler man, hun har styr på det her – og hun interesserer sig for mig
  • det er ikke rart, når personalet er orienteret mod en skærm frem for mod mig
 • Et venterum skal være et helle i modsætning til nu, hvor det er ferskt og barberet for alt hyggeligt
  • skal indeholde ”glimt af hjemlighed”
 • ​Noget der ikke føles som Kbh. Hovedbanegård
  • stress blandt personalet får mig til at føle mig uvelkommen
 • Rummet skal deles op, så der er plads til forskellige behov
  • man skal kunne sidde og arbejde, mens man venter
  • det er vigtigt at kunne få lov til at lukke sig lidt inde
 • Den stol, man sidder på, er vigtig
 • Vigtigt at man bliver glad, selvom man er ked af det
  • hjælp til at fjerne uro ​​i ventetiden
 • Det skal ikke kaldes et venterum – men et opholdsrum

Der er altså mange ønsker og krav at tilgodese, så arkitekternes opgaver bliver krævende. Da der ikke i år er afsat midler i puljen til mindre byggearbejder, vil konkrete ombygninger finde sted hen ad vejen. Vi vil også søge midler fra fonde m.v. i håb om at få sat skub i nye gode fysiske rammer.

Følg med på intra​nettet, hvor der lægges materiale ud efter hver afsluttet projektfase.​​ Du kan også besøge de 4 venteområder, hvor plakater vil illustrere arbejdet.

Fakta

En projektgruppe er nedsat til at bistå arkitekterne og omsætte konceptet til praksis, efterhånden som vi får midler til det

Hvem er med i projektet?

 • Maibritt Beyer - tovholder på projektet og projektkoordinator i Finsencentret 
 • Katrina Pitt Winther, projektleder Planetree 
 • Julie Maria Petersen, bygningskonstruktør fra Bygge og Anlæg i Servicecentret 
 • Tina Lanther, afd.spl. 
 • Birgith Skovsgaard 
 • Hanne Søndergaard, afd.spl. 
 • Gitte Caspersen, afd.spl. 
 • Anne-Grete Sidenius Nielsen, ledende lægesekretær Onkologisk Klinik 
 • Dorte Schjødt, ledende lægesekretær i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi 
 • Naja Lynge Rasmussen, arkitekt for RH’s nybyggeri

Vi tager afsæt i 4 forskellige modtage/venteområder:

• Hæmatologisk Enhed 3 - Opgang 42, 2. sal
• Hæmatologisk Enhed 1 - Opgang 4, 3. sal
• Team 4 og 6 i Onkologisk Klinik - Opgang 5 – 4. sal
• Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Pavillonen opgang 86, 2. sal

Datoer og faser for arkitekternes arbejde:

 1. Krav og ønsker (3. juni) 
 2. Konceptudvikling (12. august) 
 3. Designudvikling og handlingsplan (9. september) 
 4. Implementering (fra september) 
 5. Designmanual (7. oktober)


Redaktør