Mette Warburgs Æresforelæsning 2014

Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet inviterer i samarbejde med Kennedy Centret og Glostrup Hospitals Øjenafdeling til Mette Warburgs Æresforelæsning 2014.

​​


Temaet for dette års Mette Warburg forelæsning er det stadigt voksende kendskab til detaljerne i nethindens genetiske sygdomme og implikationerne af den betydelige diversitet for udviklingen af behandlingsmuligheder.

Professor Frans Cremers er professor i oftalmogenetik ved humangenetiske center ved Radboud Universitet i Nijmegen i Holland. Frans Cremers har leveret talrige bidrag til studiet af nethindens talrige arvelige sygdomme, navnlig indenfor identifikationen af tidligere ukendte gener med betydning for øjets udvikling og funktion. Mødet foregår hovedsageligt på engelsk.

Tilmelding er ønskelig senest den 20. november, af hensyn til traktementet, på tlf. +45 3863 4446 eller jeannette.westergaard.heintze@regionh.dk​.


Redaktør